TeamViewer за Android

Управлявайте дистанционно компютри и трансферирайте файлове към и от отдалечения компютър. За комерсиално ползване, моля, спазвайте бележките за лицензирането.

Изтеглете TeamViewer
Политика за защита на личните данни


Какво е новото във версия 13
Използвайте TeamViewer за изходящи дистанционни свързвания с Android.

Допълнителни изтегляния

Непосредствена помощ:

TeamViewer QuickSupport

Инсталирайте TeamViewer QuickSupport на вашето мобилно устройство, за да позволите на компютри с Windows, Mac и Linux да се свързват към вашето Android, Windows 10 Mobile или iOS устройство и да ви предоставят помощ.

Google Play
Политика за защита на личните данни

Неприсъствен достъп:

TeamViewer Host

Приложението TeamViewer Host дава възможност да управлявате дистанционно Android устройства, които не се намират при вас. Свързването е възможно дори когато устройството не се използва активно.

Google Play
Политика за защита на личните данни
Android download    TeamViewer Host (Android - Download)