TeamViewer за BlackBerry

Управлявайте дистанционно компютри и трансферирайте файлове към и от отдалечени компютри. Приложението TeamViewer: Дистанционно управление за BlackBerry изисква ТеаmViewer 10 да установи връзка. За комерсиално ползване, моля, спазвайте бележките за лицензирането.

Изтеглете TeamViewer
Политика за защита на личните данни


Какво е новото във версия 13
Използвайте TeamViewer за изходящи дистанционни свързвания с BlackBerry.