Мобилни приложения на TeamViewer

Достигайте отдалечени компютри с помощта на вашите мобилни устройства.

TeamViewer: Дистанционно управление

Достигайте отдалечени компютри в движение с приложенията TeamViewer: Дистанционно управление за Android, iOS, Windows 10 Mobile, Windows 10, Windows Phone 8.1, Windows RT 8.1 и BlackBerry. Използвайте своето мобилно устройство, за да предоставяте спонтанна поддръжка или за дистанционен достъп до неприсъствен компютър. За комерсиално ползване, моля, спазвайте тези бележки за лицензирането.

Google Play
App Store
Windows Store
BlackBerry World
Мобилни и гъвкави с TeamViewer приложението Дистанционно управление
Черна отметка
Оказвайте помощ на своите клиенти и колеги при необходимост
Черна отметка
Работете с компютъра в офиса ви, с всички негови документи и инсталирани приложения
Черна отметка
Администрирайте от разстояние ненаблюдавани компютри (например сървъри)
Черна отметка
Лесно прехвърляйте файлове от или на отдалечени компютри
Черна отметка
Безплатен за некомерсиално ползване: оказвайте помощ на семейство и приятели или работете от разстояние на собствения си компютър

Инсталирайте QuickSupport за получаване на поддръжка за вашето Android или iOS устройство.

Поддръжка за вашето мобилно устройство с приложението TeamViewer QuickSupport

Инсталирайте TeamViewer QuickSupport на вашето мобилно устройство, за да позволите на компютри с Windows, Mac и Linux да се свързват към вашето Android, Windows 10 Mobile или iOS устройство и да ви предоставят помощ.

Моля, отбележете: Лицензираният потребител, който се свързва с мобилно устройство, трябва да има TeamViewer Premium или Corporate лиценз, за да осигурява дистанционна поддръжка на мобилни устройства.

Функции
Черна отметка
Получаване на снимки на екрана в реално време от мобилното устройство
Черна отметка
Дистанционен контрол на Android устройства (на разположение за Samsung, HTC, LG, ZTE и много други)
Черна отметка
Изпращане и изтегляне на настройки за Wi-Fi
Черна отметка
Копирайте текста в клипборда на мобилното устройство
Черна отметка
Чат с функция за побутване

TeamViewer Host – мобилно приложение

Приложението TeamViewer Host дава възможност да управлявате дистанционно Android устройства, които не се намират при вас. Свързването е възможно дори когато устройството не се използва активно.

Google Play Android download    TeamViewer Host (Android - Download)

Android download    TeamViewer Host for Samsung (Android - Download)

Щракнете тук за допълнителна информация
TeamViewer за срещи

Най-накрая с TeamViewer за срещи вие можете да използвате вашето Android или iOS устройство за присъединяване към срещи. Никога не пропускайте нищо, дори и когато сте на път.


TeamViewer за срещи (Android - Google Play)

TeamViewer за срещи (iOS - App Store)

Android download    TeamViewer за срещи (Android - Download)