Предишни версии

Изтеглянията на тази страница са препоръчителни само за потребители с по-стари лицензи, които не могат да се ползват с по-новата версия.
Версии

Моля, изберете вашата желана версия, за да видите съответните изтегляния:

Версия 12.x Версия 11.x Версия 10.x
Нуждаете се от по-ранна версия?
Поддържани операционни системи
Обновявания

Цените и друга информация за лицензите могат да се намерят в нашия уеб магазин:


Покупка на обновяване
Windows лого

Windows (v12.0.95388):

Политика за защита на личните данни
 • TeamViewer
 • TeamViewer QuickSupport
 • TeamViewer QuickJoin
 • TeamViewer Host
 • TeamViewer Portable
 • TeamViewer MSI Package
 • Наръчник за дистанционно управление v12 [PDF, английски]
 • Наръчник за среща v12 [PDF, английски]
 • Наръчник за Management Console v12 [PDF, английски]
 • Наръчник за Wake-on-Lan v11 [PDF, английски]
 • Наръчник за ITbrain [PDF, английски]
Windows лого

Windows (v11.0.93231):

Политика за защита на личните данни
 • TeamViewer
 • TeamViewer QuickSupport
 • TeamViewer QuickJoin
 • TeamViewer Host
 • TeamViewer Portable
 • TeamViewer MSI Package
 • Наръчник за дистанционно управление v11 [PDF, английски]
 • Наръчник за среща v11 [PDF, английски]
 • Наръчник за Management Console v11 [PDF, английски]
 • Наръчник за Wake-on-Lan v11 [PDF, английски]
 • Наръчник за ITbrain [PDF, английски]
Windows лого

Windows (v10.0.93450):

Политика за защита на личните данни
Mac лого

macOS (v12.0.92876):

Политика за защита на личните данни
Mac лого

macOS (v11.0.90968):

Политика за защита на личните данни
Mac лого

macOS (v10.0.52680):

Политика за защита на личните данни
Linux logo

Linux (v12.0.90041):

Политика за защита на личните данни
Linux лого

Linux (v11.0.67687):

Политика за защита на личните данни
Linux лого

Linux (v10.0.46203):

Политика за защита на личните данни
Android лого

Android:

Политика за защита на личните данни
Android лого

Android:

Политика за защита на личните данни
Android лого

Android:

Политика за защита на личните данни