Предишни версии

Изтеглянията на тази страница са препоръчителни само за потребители с по-стари лицензи, които не могат да се ползват с по-новата версия.
Версии

Моля, изберете вашата желана версия, за да видите съответните изтегляния:

Версия 11.x Версия 10.x
Нуждаете се от по-ранна версия?
Обновявания

Цените и друга информация за лицензите могат да се намерят в нашия уеб магазин:


Покупка на обновяване
Linux лого

Linux (v11.0.67687):

Linux лого

Linux (v10.0.46203):