Отчетност

С API за Отчетност получавате възможност за достъп до отчети за свързване и информация за таксуване на TeamViewer акаунт.

Управление на потребители
Ползи

Експортирайте всички ваши отчети за свързване от TeamViewer, за да създадете статистики, фактури за тях или да ги импортирате в други приложения за допълнителна обработка.

Възможности
  • Експортирайте отчетите си за свързване от TeamViewer в CSV файл.
  • Изберете кои колони да експортирате.
  • Експортирайте информацията за свързването автоматично, като използвате гъвкавите методи на API.
Документация на API

Документацията на TeamViewer API предоставя подробно описание на наличните методи (включително примери за извикване на методите), а също и основна информация за използването на API.

Можете да изтеглите документацията на TeamViewer API като PDF по-долу.

Изтегляне
Първи стъпки:

Тази интеграция е налична за PowerShell и Python и може да се адаптира според нуждите ви.

Изтегляне