Управление на потребители

API за Управление на потребители ви дава възможност да управлявате потребители в TeamViewer профила на компанията ви.

Управление на потребители
Ползи

Настройката на TeamViewer за вашата компания е по-лесна от всякога. Създайте всички потребители на вашата компания в TeamViewer само с едно импортиране.

Възможности
  • Импортирайте данните на потребители от CSV файл в Управлението на потребители на TeamViewer профила на компанията ви.
  • Изберете потребителски имена, пароли, имейл адреси и права за всеки потребител.
  • Промени в съществуващи потребителски акаунти също могат да се импортират.
Документация на API

Документацията на TeamViewer API предоставя подробно описание на наличните методи (включително примери за извикване на методите), а също и основна информация за използването на API.

Можете да изтеглите документацията на TeamViewer API като PDF по-долу.

Изтегляне
Първи стъпки:

Тази интеграция е налична за PowerShell и Python и може да се адаптира според нуждите ви.

Изтегляне