Дистанционна поддръжка с мобилни устройства

Осигурявайте техническа поддръжка за мобилни устройства или за вашето собствено мобилно приложение.

Техническа поддръжка за мобилни устройства

Броят мобилни устройства, които се използват в света на бизнеса, се увеличава в геометрична прогресия през последното десетилетие, като тази тенденция се очаква да продължи. Много компании сега посочват, че мобилната поддръжка е топ приоритет в цялостната им IT стратегия.

  • Свързвайте се към мобилни устройства от всеки компютър с Windows, macOS или Linux или дори към друго мобилно устройство.

  • Проверявайте статуса на устройствата, инсталирайте приложения и задавайте подходящите настройки.

  • Дистанционно контролирайте устройства с Universal Windows Platform и Android (дори и безприсъствено).

  • Поддържайте iOS устройства чрез споделяне на екрана , настройки за натискане/плъзгане, споделяне на файлове и SDK за определени приложения.

Техническа поддръжка за вашето мобилно приложение

Получете оценка от пет звезди за вашето приложение като предоставяте нямаща равна клиентска поддръжка чрез TeamViewer споделяне на екрана SDK за Аndroid и iOS. Като разработчик вие имате възможност да вградите клиентска техническа поддръжка във вашето приложение посредством цялостно използване на функциите за поддръжка на TeamViewer.

  • Клиентите искат поддръжка от вашето приложение, което след това генерира сервизен случай.

  • Вашият персонал по поддръжката се свързва с клиентските мобилни устройства, за да предостави непосредствена помощ.

Как да стартирате

Партньорът ви изтегля приложението TeamViewer QuickSupport на мобилното устройство.

Кажете на партньора си да стартира приложението и да ви предостави TeamViewer ID на устройството, за да установите връзка от вашия компютър.

Ще се появи нов прозорец за TeamViewer сесия, който ви дава възможност да осъществите поддръжката на мобилното устройство.

Споделяне на екрана SDK за iOS/Android

Поддържайте дистанционно приложения за iOS или Android – Споделяне на екрана SDK за iOS/Android

SDK дава възможност за споделяне в реално време на екрана на всяко приложение за iOS или Android. Интегрирайте SDK в собствените си приложения с лекота и разрешете дистанционната поддръжка. Можете дори да позволите на поддръжници да управляват дистанционно вашите приложения за Android. Поддръжката на вашите приложения за iPhone, iPad или устройства с Android никога не е била по-лесна.

Научете повече