Дистанционна поддръжка с мобилни устройства

Осигурявайте техническа поддръжка за мобилни устройства или за вашето собствено мобилно приложение.

Техническа поддръжка за мобилни устройства

Броят мобилни устройства, които се използват в света на бизнеса, се увеличава в геометрична прогресия през последното десетилетие, като тази тенденция се очаква да продължи. Много компании сега посочват, че мобилната поддръжка е топ приоритет в цялостната им IT стратегия.

  • Свързвайте се към мобилни устройства от всеки компютър с Windows, Mac или Linux.

  • Проверявайте статуса на устройствата, инсталирайте приложения и задавайте подходящите настройки.

  • Дистанционно управлявайте Android и Windows 10 Mobile устройства, дори и ако те са неприсъствени (т.е. без отдалечен потребител).

Техническа поддръжка за вашето мобилно приложение

Получете оценка от пет звезди за вашето приложение като предоставяте нямаща равна клиентска поддръжка чрез TeamViewer споделяне на екрана SDK за Аndroid и iOS. Като разработчик вие имате възможност да вградите клиентска техническа поддръжка във вашето приложение посредством цялостно използване на функциите за поддръжка на TeamViewer.

  • Клиентите искат поддръжка от вашето приложение, което след това генерира сервизен случай.

  • Вашият персонал по поддръжката се свързва с клиентските мобилни устройства, за да предостави непосредствена помощ.

Как да стартирате

Партньорът ви изтегля приложението TeamViewer QuickSupport на мобилното устройство.

Кажете на партньора си да стартира приложението и да ви предостави TeamViewer ID на устройството, за да установите връзка от вашия компютър.

Ще се появи нов прозорец за TeamViewer сесия, който ви дава възможност да осъществите поддръжката на мобилното устройство.

Споделяне на екрана SDK за iOS/Android

Поддържайте дистанционно приложения за iOS или Android – Споделяне на екрана SDK за iOS/Android

SDK дава възможност за споделяне в реално време на екрана на всяко приложение за iOS или Android. Интегрирайте SDK в собствените си приложения с лекота и разрешете дистанционната поддръжка. Можете дори да позволите на поддръжници да управляват дистанционно вашите приложения за Android. Поддръжката на вашите приложения за iPhone, iPad или устройства с Android никога не е била по-лесна.

Научете повече

Полезни TeamViewer функции

Бяла отметка
Свързване към мобилни устройства
Свързвайте се дистанционно към Android, Windows 10 Mobile (с възможност за дистанционно управление в реално време и неприсъствен достъп) и iOS устройства, за да виждате инсталираните приложения и работещите процеси, да задавате настройки и да преглеждате важни данни за работата на устройството.
Бяла отметка
Прехвърляне на файлове
Прехвърляйте файлове към и от мобилното устройство. Прехвърляйте снимки от устройството на компютъра си или пращайте PDF файлове на таблета си.
Бяла отметка
Чат
Използвайте чата, за да изпращате съобщения до потребителите на мобилни устройства и да осъществявате двустранна комуникация, без необходимост от телефонен разговор. Ако трябва да получите вниманието на потребителя, просто го побутнете.
Бяла отметка
Информация за устройството
Информационното табло ви позволява да обхванете с един поглед всички важни метрични данни за устройството. Направете справка за използването на микропроцесора и RAM паметта, състоянието на батерията, мястото за съхранение и други специфични за устройството стойности.
Бяла отметка
SDK за споделяне на екрана
Интегрирайте TeamViewer във вашите мобилни приложения с помощта на споделяне на екрана SDK за iOS/Android. Подпомагайте потребителите на вашето приложение и разрешавайте проблемите им.
Бяла отметка
Висока сигурност
Всяка сесия с мобилните устройства се криптира с най-високите нива на сигурност (256-битово AES криптиране на сесията), което гарантира, че поддръжката ви е защитена.
Още TeamViewer функции
Следващ случай на използване: