По какъв начин TeamViewer и servicecamp ще подобрят цялостната функционалност на моя център за услуги?

servicecamp на TeamViewer е решение за център за услуги, което Ви помага да предоставяте ефективна и индивидуално насочена поддръжка на клиентите. servicecamp улеснява екипното сътрудничество посредством безпроблемна интеграция на TeamViewer. Използвайте двете системи съвместно, за да се сдобиете с най-доброто от дистанционния контрол, сътрудничеството и функциите на центъра з а услуги.

Настройте Вашия личен servicecamp сега.

По какъв начин компаниите използват servicecamp?

Дистанционно управление на servicecamp

ИТ поддръжка

Независимо дали предлагате ИТ поддръжка в рамките на Вашата организация, или на външни клиенти, servicecamp Ви помага да управлявате разнообразие от заявки на външни и вътрешни клиенти чрез приоритизиране и разпределяне на работата във Вашия екип.

Можете да съхранявате централизирано на едно място важна информация за клиентите и проблемите за по-лесен достъп. Освен това, можете да разрешавате незабавно проблеми на клиентите чрез дистанционно свързване към техните устройства директно от билета.

Организирайте обикновените и повтарящи се задачи, като например хардуерни заявки или нулиране на пароли, като създадете формуляри за билети. След това ги публикувайте във Вашия клиентски портал. Вземете цялата необходима информация с първоначалната заявка и избегнете ненужната входяща и изходяща комуникация, за да се сдобиете с релевантната информация. По този начин разрешавате тези задачи бързо и ефективно.

Засичане на конфликт на servicecamp

Споделени входящи пощенски кутии на електронната поща

Независимо дали работите в сферата на правото, човешките ресурси, офис мениджмънта, маркетинга, или предоставяте услуги в други сфери за останалата част от организацията, Вие вероятно работите със споделена входяща кутия на електронната поща. servicecamp подкрепя усилията Ви при съвместната работа, като организира ефективно Вашето споделено пространство.

Управлявайте открито приходящите задачи с ясна видимост на статуса на задачите. Например, ако работите в сферата на човешките ресурси, вече не е необходимо да изчаквате възможност от страна на собственика на задачата да провери статуса на всеки кандидат за работа. Всеки от екипа ще може да вижда статуса на задачата. Можете дори направите статуса на билет видим за клиентите в клиентския портал. При кандидатите за работа можете да направите видимо получаването на резюме или планирането на интервю.

По същия начин в другите сфери можете да използвате servicecamp, за да станете по-продуктивни чрез разграничаване на задачите или проектите във Вашата споделена входяща кутия, които са процес на обработка, завършени, готови да бъдат стартирани. Чрез този подход можете да работите съвместно върху задачи, без клиентът дори да забележи промяна в тона или съобщенията. Членовете на екипа могат да споделят взаимно информация и да предоставят на клиента съгласуван отговор. Цялата обратна информация относно задачите се документира и е видима на централно място, така че нищо да не се изгуби.

Кои са уникалните предимства на използването на servicecamp при боравенето със сервизни заявки?

Универсално решение при поддръжката на клиенти

Безпрепятствената взаимовръзка между servicecamp и TeamViewer Ви дава достъп до най-всеобхватния набор от инструменти за услуги по поддръжката. Всичко, което е необходимо да знаете, от заявките за поддръжка до комуникацията с клиентите, е документирано в самата платформа. Можете дори да сътрудничете със своите колеги от екипа по специфични заявки или задачи. Тъй като всичко е документирано на централно местоположение, информацията не се губи. Ако сте наясно как да подхождате незабавно към проблем, можете да активирате свързване за дистанционно управление директно от билета, за да разрешите проблема.

Лесен за използване

servicecamp е изключително лесен за използване за потребителя. Настройките се завършват за няколко минути, а платформата е интуитивна. След като системата е настроена, ще бъдете готови да предоставяте на клиентите си своевременна поддръжка. Изчистеният вид на потребителския интерфейс Ви помага да се фокусирате върху предоставянето на качество на клиентите, вместо да изучавате системата.

Функции и функционалности, които подобряват дейностите на центъра за услуги

Lightbulb

Лесен, естетичен интерфейс

servicecamp на TeamViewer е проектиран да впечатлява със своята изчистена структура и въздействащ дизайн. Не е необходима сложна или продължителна адаптация с помощта на опростения и лесен за използване интерфейс. Впишете се и започнете работа незабавно.

икона за персонализиране на клиентския портал

Клиентски портал

servicecamp Ви позволява да персонализирате своя клиентски портал спрямо Вашия корпоративен стил. Създайте свои собствени персонализирани формуляри за изпращане на билети и ги публикувайте за използване от клиенти.

икона за персонализиране на формуляри за създаване на билети

Персонализирани формуляри за билети

Създавайте персонализирани формуляри за създаване на билети и опишете всяко поле на билет, за да могат Вашите клиенти да знаят точно каква информация е необходима. След като формулярите са създадени, Вие можете да избегнете объркваща непоследователна комуникация с клиентите, защото автоматично получавате цялата необходима информация.

икона на приоритизирани билети по ниво на спешност

Приоритизирани билети

servicecamp автоматично приоритизира Вашите билети по ниво на спешност. Най-важните проблеми винаги ще се извеждат в горната част на списъка, за да знаете кои билети трябва да обработите първо.

икона за запазване на съществуващ имейл адрес за поддръжка

Запазете своя съществуващ имейл адрес за поддръжка

С помощта на servicecamp Вие няма нужда да променяте текущите си имейл адреси за поддръжка. Не е необходимо да изпращате нов адрес на своите клиенти.

Lock round

Сигурност

servicecamp е продукт на TeamViewer, немска компания, която работи в съответствие с европейските разпоредби за защита на данните. Софтуерът използва пълно шифроване и двуфакторно удостоверяване за защита на Вашите данни. Освен това с помощта на servicecamp повече няма нужда да се тревожите за нежелана поща. Ние ефективно филтрираме нежеланата поща от входящата Ви кутия, за да гарантираме плавен работен процес за Вашия екип.

икона за етикет

Сортиране и количествено разпределяне на повтарящи се проблеми

Сортирайте входящи билети за поддръжка по теми. С тази функция Вие можете да разпределяте количествено и да измервате често задавани въпроси и повтарящи се проблеми за поддръжка. Това ще Ви помогне да следите теми, които са по-спешни от други, за да се гарантира обработката първо на заявки с приоритет.

икона за лични бележки

Лични бележки

Използвайте лични бележки за вътрешно сътрудничество между членовете на екипа или си настройте напомняне в хронологията на билетите на клиента. Вече няма да пропускате нищо и ще имате възможност да разрешавате билети по-бързо.

икона за маркер за карта с информационни точки

Централизирана клиентска информация

Централизирайте важната информация за клиенти във Вашата входяща кутия. Когато получавате или отваряте определен билет, цялата важна информация, свързана с изпращача, е видима направо от билета. Когато избирате определен контакт, виждате целия разговор, свързан с билета, с един поглед.

икона за изтичане на времето

Следване

В очакване на отговор сте или сте неспособни да разрешите билет веднага? Премахвайте билети и ги отваряйте отново, когато е необходимо действие или когато такова е възможно. Използвайте функцията за последване, за да определите кога билетът трябва да се появи отново в списъка Ви с билети.

икона за одобрен плик

Автоматично затваряне

Задайте дата за автоматично затваряне на билета. Ако клиент не отговори или билетът трябва да се затвори след определено време, можете да определите дата и билетът ще бъде премахнат от вашия списък. Във вашата входяща кутия имате само отворени билети, които са подредени по приоритет.

икона за текст на два листа

Цитиране

Отговаряйте на билети, докато продължавате да четете, и да добавяте важни цитати към Вашия отговор от предходни разговори. Въведеният отговор ще продължава да е тук, когато се връщате от билет след цитиране на важно съобщение от билет.

Колко ще ми струва servicecamp?

С лицензи за абонамент Premium или Corporate на TeamViewer получавате servicecamp без допълнително заплащане!

Плановете Premium включват 3 щатни агенти, а плановете Corporate – 5 щатни агенти.

Налични за закупувани са допълнителни щатни агенти:

Как мога да изпробвам servicecamp?

Щракнете по-долу, за да започнете. Първи стъпки

Откъде мога да получа допълнителна информация за servicecamp?

Ако имате въпроси, можете да откриете отговори в нашата общност от приятели или да се свържете директно с отдел Продажби на TeamViewer.

Общността на servicecamp
Обратно в началото