Vedoucí tým

Andreas König, Výkonný ředitel

Andreas König

Výkonný ředitel

Andreas König pracuje jako výkonný ředitel společnosti TeamViewer od května 2015. Andreas, známý svou motivovaností a houževnatostí, dříve pracoval jako člen představenstva Swisscom Ltd a jako výkonný ředitel Swisscom IT Services, kde úspěšně sloučil dvě obchodní jednotky v jeden celek s více než 4 500 zaměstnanci.

V letech 1996 až 2012 Andreas zastával řadu vedoucích postů v NetApp, předním americkém poskytovateli řešení pro ukládání a správu dat. Jako viceprezident a generální ředitel EMEA pomáhal v zakládání společnosti její expanzi na evropský trh. Pod jeho vedením došlo k nárůstu na více než 2 000 zaměstnanců a bylo dosaženo ročního příjmu ve výši zhruba 2 miliard dolarů.

Andreas vystudoval strojírenství na Švýcarském federálním technickém institutu v Curychu.

Dr. Thomas Nowak, Finanèní øeditel

Dr. Thomas Nowak

Finanèní øeditel

Dr. Thomas Nowak je finanèním øeditelem spoleènosti TeamViewer od záøí 2016. Thomas pøešel k TeamViewer od spoleènosti Vodafone, kde více než 8 let pùsobil jako generální øeditel pro partnerské trhy a následnì jako finanèní øeditel v Nizozemsku, Spojeném království a Nìmecku. V období posledních tøí let byl èlenem dozorèí rady a pøedsedou výboru pro audit spoleènosti Kabel Deutschland.

Thomas má vynikající profesní minulost s témìø 20 lety zkušeností v technickém sektoru a je držitelem titulu PhD v oboru finance na Vestfálské Wilhelmovì univerzitì v nìmeckém Münsteru. Svoji impozantní kariéru ve finanèním oboru zapoèal v roce 1995 ve spoleènosti Hoechst AG jako firemní manažer pro øízení a rozvoj.

Bernd Miehler, výkonný ředitel pro provoz.

Bernd Miehler

Výkonný viceprezident pro provoz

Bernd působí jako výkonný provozní viceprezident společnosti TeamViewer od září 2014. Dohlíží na podnikový rozvoj a je zodpovědný za náš Program Office, Business Intelligence a Data Science. Jeho týmy podporují obchodní plánování, firemní strategie, fúze a akvizice i veřejné zakázky.

Bernd dříve pracoval jako viceprezident Program Office a člen skupinového řízení Jet Aviation AG ve Švýcarsku, světového lídra v oblasti letectví a letecké dopravy. Zodpovídal za transformaci společnosti a provedl úspěšnou integraci dvou akvizic. Předtím působil jako hlavní manažer v Global Management Consultancy A.T. Kearney pro provoz a fúze a akvizice. Zastával pracovní posty v Brazílii a Německu, kde pracoval především na mezinárodních projektech.

Bernd vystudoval obchodní administrativu a procesní inženýrství na Stuttgartské univerzitě v Německu a Massachusettské univerzitě v Dartmouth v USA.

Kornelius Brunner, První viceprezident, produktový management / vedoucí manažer pro inovace

Kornelius Brunner

První viceprezident, produktový management / vedoucí manažer pro inovace

Kornelius Brunner pracuje v TeamViewer od června 2016 jako první viceprezident a vedoucí manažer pro inovace. Jako člen původního týmu společnosti stál dříve Kornelius v čele produktového managementu TeamViewer a měl také na starosti výzkum a vývoj. Má za sebou více než 10 let zkušeností v oblasti vývoje softwaru a od založení společnosti v roce 2005 sehrává zásadní roli při pomoci šíření TeamViewer na trh.

Předtím, než Kornelius přišel ke společnosti TeamViewer, zastával různé role ve vývoji softwaru a práci s klíčovými zákazníky Rossmanith GmbH, poskytovatele řešení pro zajištění kvality a certifikaci ISO 9001 a IQment, poskytovatele webových řešení e-commerce a správy obsahu.

Dr. Mike Eissele, První viceprezident, inženýrství

Dr. Mike Eissele

První viceprezident, inženýrství

Mike Eissele pracuje v TeamViewer od červa 2016 jako první viceprezident pro inženýrství. Dosud pracoval v TeamViewer jako viceprezident pro inženýrství. Mike nastoupil v TeamViewer v roce 2009 jako vedoucí vývoje softwaru a od té doby je zodpovědný za řízení týmu pro vývoj a implementaci všech produktů TeamViewer.

V letech 2003 až 2009 Mike pracoval ve Visualization Research Group na Stuttgartské univerzitě jako spolupracovník pro výzkum a získal titul doktora přírodních věd v oboru počítačových věd za svůj příspěvek k různým tématům vizualizace a počítačové grafiky.

Mike studoval počítačovou vědu na Stuttgartské univerzitě se zaměřením na vizualizaci, počítačovou grafiku a distribuované systémy. V roce 2002 také obdržel titul MSc v oblasti počítačových věd.

Stefan Prestele, První viceprezident a vedoucí manažer pro marketing

Stefan Prestele

První viceprezident a vedoucí manažer pro marketing

Stefan Prestele je v TeamViewer první viceprezident a vedoucí manažer pro marketing. Je známý pro svou schopnost přesně vyhodnotit a definovat, zachytit a spouštět dynamické globální marketingové strategie. Stefan nastoupil v TeamViewer v červnu 2016. Je zodpovědný za veškeré marketingové obory včetně tvorby poptávky a vytváření růstu, digitální marketing, komunikaci a analýzu vztahů, produktový marketing, terénní marketing, zapojení zákazníků a podporu.

Před nástupem u TeamViewer byl Stefan prvním viceprezidentem pro marketing sdílených služeb v Unify, kde úspěšně integroval plánování, realizaci a měření v rámci globálního marketingového týmu ztělesňujícího první digitální kulturu. Předtím pracoval v Parallels jako první ředitel se zodpovědností za globální marketing a provoz se základnou v Seattlu, kde vyvinul a implementoval celosvětovou strategii pro go-to-market a růst, která zahrnovala zavádění nových předplatních produktů.

Stefan zastával posledních 20 let klíčové pozice v oblasti marketingu i marketingu spojeného se vztahy s veřejností v takových společnostech, jako jsou Adobe Systems a Macromedia.

Raffi M. Kassarjian, Generální ředitel, IoT a Monitis

Raffi M. Kassarjian

Generální ředitel, IoT a Monitis

Raffi Kassarjian je od ledna 2016 generálním ředitelem pro internet věcí (IoT) a Monitis. Před příchodem do TeamViewer Raffi pracoval jako vedoucí produktového managementu, marketingu a maloobchodních bankovních služeb pro Converse Bank, jednu z předních retailových bank v Arménii. Předtím Raffi pracoval jako generální ředitel iCON Communications, jednoho z průkopnických poskytovatelů bezdrátových internetových služeb v zemi.

Před přestěhováním do Arménie zastával post viceprezidenta a generálního ředitele ve Fair Isaac Corporation (NYSE:FICO). Krátce po nástupu do této společnosti v roce 1999 spustil první internetovou službu Fair Isaac. Později dohlížel na různé produkty P&Ls; představující 20 % příjmů společnosti a byl členem jejího nejvyššího vedení.

Před nástupem do Fair Isaac pracoval jako vedoucí manažer u skupiny Accenture (dříve Andersen Consulting) Strategic Services, kde vedl strategické zakázky pro klienty v oblasti finančních služeb, telekomunikací a špičkových technologií.

Raffi má bakalářský titul a titul Master of Business Administration ze Stanfordovy univerzity.

Alfredo Patron, Viceprezident pro obchodní rozvoj

Alfredo Patron

Viceprezident pro obchodní rozvoj

Alfredo Patron je ve společnosti TeamViewer viceprezidentem pro obchodní rozvoj. Alfredo, který je známý pro svůj inovativní přístup k budování partnerství podporujícího obchodní růst, pracuje v TeamViewer od května 2015 s úkolem vést obchodní rozvoj TeamViewer. Vychází z práce v Bay Area v Kalifornii.

Než začal Alfredo pracovat pro TeamViewer, pracoval v letech 1998 až 2015 na různých vedoucích postech ve společnostech Skype a Microsoft v zemích, jako je Mexiko, Spojené království a USA. V tomto období vedl týmy pracující na špičkových aplikacích včetně aplikací Office, Skype, Bing, Onedrive a Onenote. Vedl také prodej v zemích EMEA a marketingový tým pro Windows Phone.

Alfredo má titul BSc v oboru systémového inženýrství z univerzity Anahuac del Sur v Mexico City a diplom z oboru marketing z Kellogg School of Management. Je také držitelem certifikátu za inovace a podnikání z univerzity ve Stanfordu.

Patryk Wlodarczyk, Viceprezident, informační technologie

Patryk Wlodarczyk

Viceprezident, informační technologie

Patryk Wlodarczyk je v týmu TeamViewer viceprezidentem pro informační technologie. Patryk nastoupil do TeamViewer v dubnu 2016 a od té doby je v čele oddělení globálních IT.

Patryk přišel do TeamViewer z Brainloop AG, kde byl vedoucím IT se silným zaměřením na transformace IT, strategii IT a harmonizaci v oblasti systémů IT. Jako vedoucí IT a provozu datového centra zodpovídal v 8 zemích za všechny platformy SaaS. Během tohoto období vedl Patryk mnoho mezinárodních týmů a mezinárodních projektů po celém světě ve všech možných oblastech od začínajících až po velké podniky. Nastoupil v TeamViewer s více než 15letými zkušenostmi v oblasti IT.

Získal titul bakaláře v oboru informatiky na Polsko-japonském institutu informačních technologií.