Podrobnosti o funkcích TeamViewer

Multiplatformní

Připojení mezi platformami PC a PC, mobilní zařízení a PC, PC a mobilní zařízení, a dokonce i mezi dvěma mobilními zařízeními, které podporuje Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS, iOS, Android, Univerzální platformu Windows a BlackBerry.

Maximální kompatibilita
AKTUALIZACE: TeamViewer 13

Program TeamViewer lze používat na nejširším spektru zařízení a operačních systémů, od nejmodernějších systémů s nejnovějším OS po starší zařízení a operační systémy.

Žádné nastavování

TeamViewer spusťte a ihned používejte. TeamViewer funguje dokonce i za firewally a automaticky rozpozná jakoukoli konfiguraci proxy.

Srozumitelné

AKTUALIZACE: TeamViewer 13
Užijte si nejmodernější uživatelské rozhraní, které je přehledné, jednoduché, snadno ovladatelné a rychlé.

Vysoká výkonnost

AKTUALIZACE: TeamViewer 13
Inteligentní nastavení a směrování připojení, efektivní využití šířky pásma, rychlý přenos dat, snímkové frekvence při vzdálených relacích až 60 snímků za sekundu, hardwarová akcelerace a automatické nastavování kvality jsou zárukou optimálního dojmu pro uživatele.

Vysoká bezpečnost

TeamViewer využívá výměnu veřejného/privátního klíče RSA 2048, šifrování relace end-to-end AES (256 bitů), náhodná hesla pro jednorázový přístup, volitelné dvojúrovňové ověřování a řízení přístupu pomocí ověřených zařízení i seznamy povolených a zakázaných zařízení.

Mezinárodní

TeamViewer je k dispozici ve více než 30 jazycích a podporuje mezinárodní klávesnice, což z něj činí ideální řešení pro mezinárodní použití.

Zdarma pro vyzkoušení a soukromé použití

Vyzkoušejte si zdarma TeamViewer bez toho, abyste poskytovali jakékoli soukromé údaje. Také pro domácí použití je tento software zdarma.

Obecné funkce

Správa počítačů a kontaktů
AKTUALIZACE: TeamViewer 13

Své počítače a kontakty organizujte, seskupujte a sdílejte dle potřeby. Nechte si zasílat upozornění týkající se důležitých oznámení. Prohlížejte poslední připojení a stav online kontaktů s cílem rozesílat zprávy či připojovat se okamžitě jediným kliknutím.

Automatické vyhledávání

Automaticky vyhledávejte blízké kontakty a zařízení a usnadníte si spolupráci a vzájemnou interakci.

Integrované monitorovací kontroly

Po přiřazení zařízení k vašemu účtu TeamViewer vám TeamViewer zasílá výstrahy ohledně místa na disku, aktualizací Windows, antivirové ochrany a brány firewall systému Windows.

Správa uživatelů a zařízení
AKTUALIZACE: TeamViewer 13

Přidávejte uživatele a zařízení ke své společnosti (licence) a přiřazujte jim oprávnění. Sdílejte skupiny. Spravujte zařízení pomocí nastavení na základě zásad, zobrazujte nejdůležitější informace o zařízeních, a to i když jsou offline. Aktivujte zabezpečený přístup a připojujte se k zařízením bez potřeby použití hesla.

Zásady nastavení

Vytvářejte zásady nastavení, distribuujte je a je-li třeba, vyžadujte jejich dodržování. Všechny změny zásad nastavení jsou automaticky použity pro všechna přiřazená zařízení.

Skupiny kanálů

Vytvářejte oddělené skupiny kanálů v rámci své licence a přiřazením uživatelů do těchto skupin zajistěte, aby měly určité týmy vždy přístup k požadovaným kanálům.

Chat

Mezi funkce Instant messaging patří skupinový chat, webový chat, off-line zprávy, historie chatu, trvalé skupiny chatu, chat založený zákazníkem pro servisní případy, plnou podporu pro mobilní zařízení a šifrování end-to-end.

Přenos souborů

AKTUALIZACE: TeamViewer 13
Sdílejte soubory všech velikostí s rychlostí přenosu až 200 MB/s pomocí praktických funkcí, jako je správce souborů, kontextová nabídka, přemístění tažením a kartotéka, která může odkazovat na poskytovatele cloudového úložiště.

Tabule

Během relací vzdáleného ovládání nebo schůzek používejte tabuli, která nabízí řadu tvarů, per, zvýrazňovačů a bublin.

Vzdálené audio a video

Poslouchejte během připojení hudbu nebo systémové zvuky a sledujte videa ze vzdáleného počítače.

VoIP ve vysokém rozlišení

Užívejte si vysokou zvukovou čistotu s automatickým potlačením šumu a ozvěn při přenosech VoIP.

Záznam relace
AKTUALIZACE: TeamViewer 13

Nahrávejte relace vzdálené kontroly či schůzky (včetně zvuku, hlasového přenosu přes IP, videa a obrazu z webové kamery) s možností jednoduché konverze do formátu videa AVI. Nahrávání relací je možné též vynutit.

Ultravysoké rozlišení

Díky inteligentnímu přizpůsobení poskytuje TeamViewer při relacích vzdáleného ovládání i schůzek bezchybné připojení na UHD zobrazovače.

Podpora síťového serveru

V prostředí síťového serveru je pro každého uživatele volitelně generováno zvláštní ID, které všem umožňuje používat TeamViewer současně a nezávisle.

Hromadné nasazení

Nasaďte TeamViewer nebo TeamViewer Host (tichá instalace) na tisíce zařízení najednou pomocí zásad skupiny (GPO) v doméně Active Directory. Dále můžete TeamViewer Host rozšířit na celou svou skupinu mobilních zařízení s Androidem pomocí Management Console.
Integrované centrum podpory
Spravujte a sledujte příchozí lístky s TeamViewer servicecamp, integrovaným centrem podpory. Urychlete dobu odezvy upřednostněním svých požadavků a prostřednictvím identifikace častých služeb či témat, ohledně kterých je podpora poskytována.

Vzdálené ovládání

Přímé ovládání

Ovládejte vzdálený počítač nebo mobilní zařízení Android či Windows 10 stejně, jako byste byli jeho přímým uživatelem a seděli u něj.

Nepřetržitý přístup

Nainstalujte si TeamViewer jako systémovou službu umožňující kdykoli přistupovat k vzdáleným zařízením, což je ideální pro bezobslužný přístup k zařízením, jakými jsou vzdálené servery.

Z prostředí svého prohlížeče

TeamViewer můžete použít ze svého webového prohlížeče a poskytovat vzdálenou podporu nebo vzdálený přístup.

Více současných připojení

Otevřete si současně více připojení a můžete mezi nimi pohodlně přepínat pomocí záložek.

Pro vaše pracovní prostředí

TeamViewer podporuje řízení uživatelských účtů (UAC), přímá připojení LAN prostřednictvím TCP/IP a kanál opravdu virtuální privátní sítě (VPN) – navíc vedle čistého sdílení plochy.

Systémy Linux bez GUI

K textové konzoli Linux se můžete jednoduše připojit i v případě, že neposkytuje žádné grafické uživatelské rozhraní (GUI), nebo není k počítači se systémem Linux připojený monitor.

Wake-on-LAN

Probuďte v místní síti nebo přes router pomocí TeamViewer svůj počítač prostřednictvím jiného počítače.

Restartujte vzdálený počítač

Restartujte vzdálený počítač s následným automatickým připojením – dokonce i v nouzovém režimu.

Proveďte vzdálenou aktualizaci nebo instalaci

Proveďte vzdálenou aktualizaci libovolné instalované verze TeamViewer nebo dokonce vzdálenou instalaci TeamViewer (plné verze nebo verze Host) prostřednictvím TeamViewer QuickSupport.

Vzdálený tisk
AKTUALIZACE: TeamViewer 13

Pohodlně tiskněte dokumenty v plné barevnosti ze vzdáleného počítače na místní tiskárně. TeamViewer automaticky detekuje místní nainstalované tiskárny.

Synchronní schránka

Kopírujte a vkládejte soubory, obrázky a text z jednoho počítače na druhý prostřednictvím schránky.

Speciální klávesy

Snadno zašlete speciální kombinaci kláves do vzdáleného zařízení (např. Ctrl+Alt+Del), i když používáte zcela jiný operační systém, jaký je na mobilním zařízení.

Černá obrazovka

Pokud nechcete, aby někdo sledoval váš přístup na vzdálené zařízení, začerněte obrazovku monitoru vzdáleného počítače.

Podpora více monitorů
AKTUALIZACE: TeamViewer 13

Snadno přecházejte mezi více monitory. Zobrazte si na svých místních monitorech současně zobrazení na více vzdálených obrazovkách (např. například dvě okna na dvou monitorech).

Uložte si nastavení připojení

Uložte si individuální nastavení připojení pro budoucí připojení ke stejným počítačům podle skupiny, kontaktu nebo počítače.

Servisní fronta

AKTUALIZACE: TeamViewer 13
Všechny servisní případy se shromažďují v servisní frontě a jsou identifikovány na základě kódu relace, který umožňuje případům přiřazovat prioritu, organizovat je a automaticky přidělovat členům týmu. Díky oznámením nikdy o žádný servisní případ nepřijdete.

Pracujte společně

Pozvěte libovolného partnera nebo odborníka do aktuální relace vzdáleného ovládání a řešte problémy společně. Během probíhající relace můžete také převrátit směr zobrazování.

Vytváření komplexních zpráv

Integrované funkce protokolování zahrnují protokoly příchozích a odchozích připojení, abyste měli přehled, kdo dělal co, kdy a jak dlouho. To může sloužit jako základ pro přesné účtování. Využijte také možnosti komentování relací a formulářů na zpětnou vazbu od zákazníků.

Připojte se k mobilním zařízením
AKTUALIZACE: TeamViewer 13

Volitelně můžete přidat podporu pro mobilní zařízení umožňující připojování k zařízením s OS Android a Windows 10 Mobile, s možností vzdálené kontroly v reálném čase a neobsluhovaného přístupu, případně připojování k zařízením iOS se sdílením obrazovky v reálném čase. Můžete vidět nainstalované aplikace a běžící procesy, zadávat a zjišťovat nastavení a zobrazovat důležité metriky zařízení.

Schůzky / prezentace

Plánování

Plánujte, organizujte a rozesílejte pozvání na své schůzky. Nastavte si on-line schůzky přímo ve svém kalendáři Outlook pomocí integrovaného tlačítka TeamViewer.

Správa oprávnění

Správa oprávnění umožňuje rozlišovat mezi organizátorem, moderátorem a účastníky. Mohou být určeni různí moderátoři a během schůzky se mohou měnit.

Účinná komunikace

Efektivně a interaktivně komunikujte pomocí chatu, VoIP, videa a telefonní konference. Nastavte individuální úroveň interakce mezi účastníky.

Řízení přístupu

Můžete zahájit schůzku bez účastníků, abyste si ji mohli optimálně připravit. K dalšímu řízení přístupu pozvaných účastníků používejte zámek u dveří.

Sdílení obrazovky

Kdykoli sdílejte svoji obrazovku, nebo zvolte ke sdílení pouze okno nebo určitou aplikaci. Tím, že můžete kdykoli sdílet obrazovku, rozšiřte chaty nebo videohovory do plných prezentací.

Videohovory

Sledujte a mluvte s mnoha účastníky současně v jediném hovoru a sdílejte kdykoli svou obrazovku.

Jedním klepnutím

Schůzky, videohovory, chaty a telekonference lze jednoduše a spontánně zahájit jedním klepnutím.

Moduly

Bez nutnosti instalace

QuickSupport (vzdálená podpora) a QuickJoin (účast na schůzce) lze používat bez instalace, proto nejsou zapotřebí žádná oprávnění správce.

Bezobslužný přístup
AKTUALIZACE: TeamViewer 13

Nainstalujte aplikaci TeamViewer Host a umožněte trvalý přístup k neobsluhovaným počítačům/serverům, případně k zařízením Android, například k chytrým telefonům, zařízením v místě prodeje či veřejným zobrazovacím zařízením pomocí aplikace TeamViewer Host pro Android s režimem Eco Mode pro efektivní využití baterie a dat.

Zákaznické moduly

Vytvořte si zákaznické moduly QuickSupport, QuickJoin a Host, které ponesou vaše firemní označení, budou konfigurované pro konkrétní potřeby a budou vždy dostupné zákazníkům.

Tlačítko SOS

Vložte ikonu s názvem vaší společnosti nebo jednoduché volání o pomoc přímo na pracovní plochy zákazníků, čímž jim extrémně usnadníte žádost o vaši podporu.

Integrace

API

Použijte rozhraní API k integraci TeamVieweru do svých aplikací (např. helpdesk nebo CRM). Přidejte možnosti jako přístup k počítačům a kontaktům, protokolování, správu uživatelů, nasazení zásad a správu relací.

Screen sharing SDK pro iOS/Android

Integrujte TeamViewer do svých mobilních aplikací pomocí Screen sharing SDK pro iOS/Android. Pomáhejte uživatelům vaší aplikace a řešte jejich problémy.

Chatujte z webového prostředí

Pomocí vestavěné chatovací pomůcky TeamViewer přidejte k interním webovým nástrojům, jako je CRM nebo řešení podpory, plnohodnotné možnosti chatu z prostředí webového prohlížeče.

Centrum podpory

integrace

Jasný cíl

Jste schopni se soustředit na obsah lístku, bez ohledu na druhu požadavku. Nepodstatné informace jsou automaticky skryty. Relevantní textové pasáže z konverzací v rámci lístku mohou být zvýrazněny.

Integrace e-mailového klienta

Přeměňte Outlook nebo Gmail v centrum podpory. Zodpovězte příchozí lístky přímo v rámci své e-mailové aplikace za použití funkce centrum podpory. Manuální udržování dvou systémů není potřeba.

Vícevrstvá podpora

Spojte se svými zákazníky přímo v rámci svého lístku podpory. Poskytněte podporu prostřednictvím chatu nebo zahajte dálkově ovládanou relaci. Funguje to i pokud zákazník nemá naistalován TeamViewer.

Témata

Uspořádejte si inbox roztříděním lístků podle témat. Otevřením seznamů témat se uvedou všechny související lístky. Snadno kvantifikujte a zhodnoťte často kladené dotazy nebo aktuálně relevantní problémy s podporou a použijte je k poskytnutí rychlejší služby.

Detekce kolizí

Zjistěte, zda lístek nacházející se ve vašem inboxu je současně zodpovězen vaším kolegou. Pomocí detekce kolizí je snadné zlepšit doby odezvy a vyhnout se dvojitým odpovědím na jeden dotaz.

Hromadné akce

Aktualizujte velký počet lístku najednou. Upřednostněte, roztřiďte a zavřete lístky pomocí jednoho kroku a stanovte, pro které lístky chcete provést hromadnou akci.

Citace

Vložte citace z předchozího lístku do aktuální odpovědi pro zákazníka. Při přepínání mezi lístky, zůstane dříve upravený text v aktuálním lístku a může být zpracován a odeslán.