TeamViewer Pilot je hlavním inovátorem aplikací pomocí nového rozhraní Google ARCore Depth API

21 července, 2020
Rozšířená realita

TeamViewer Pilot používá hloubkové rozhraní API Google ARCore, se kterým je jeho řešení podpory s AR pro uživatele TeamViewer po celém světě mnohem užitečnější a přesnější.

TeamViewer Pilot staví na nejnovějším rozhraní Google ARCore, což dělá zážitek z rozšířené reality (AR) pohlcujícím, poskytuje přesnější vizuální podporu a zkracuje dobu potřebnou k vyřešení problému.

TeamViewer Pilot umožňuje odborníkům daného oboru prostřednictvím svých chytrých telefonů nebo tabletů vidět, co vidí uživatelé, přičemž využívá rozšířenou realitu k posílení vzdálené podpory. Odborník vidí prostřednictvím chytré kamery uživatele a může tak poskytovat pokyny a vést je přidáváním 3D anotací, které se „přilepí“ k fyzickým objektům.

Co je nového

Hloubkové rozhraní API poskytuje lepší porozumění dané scéně v 3D prostředí prostřednictvím zobrazení vzdálenosti mezi fyzickými objekty pohledem kamery v reálném čase, což umožňuje častější a přesnější umisťování anotací AR.

S touto novou funkcí TeamViewer Pilot je možné dokonce znovu rozmístit šipky s přímou vizuální zpětnou vazbou.

Přidává také další důležité vylepšení – okluzi, což je těžce dosažitelný mezník v rámci rozšířené reality, který umožňuje realistické prolnutí fyzických objektů a objektů AR a zvyšuje tak pohlcující uživatelský dojem. Například v případě TeamViewer Pilot může odborník umístit šipku na jednu stranu objektu. Přesune-li si poté uživatel na druhou stranu, šipka se zobrazí jako poloprůhledná.

Co to znamená

„Integrace rozhraní ARCore Depth API do TeamViewer Pilot nám umožňuje nabídnout našim uživatelům lepší porozumění skutečnému světu s ještě přesnějšími 3D anotacemi,“ říká Andreas Haizmann, ředitel produktového managementu v TeamViewer. „Když naši zákazníci používají TeamViewer Pilot v průmyslovém, komerčním i domácím prostředí, je velmi důležité, aby se 3D anotace přesně držely fyzického objektu a minimalizoval se tak výskyt chyb a zabránilo se lidským chybám.“

„Když poskytujete vzdálenou podporu, musíte být schopni vytvářet anotace ve 3D světě s detailní přesností,“ říká Rajat Paharia, produktový manažer společnosti Google. „TeamViewer používá hloubkové rozhraní API Google ARCore, se kterým je jeho řešení podpory s AR – TeamViewer Pilot – pro uživatele TeamViewer po celém světě mnohem užitečnější a přesnější.“

Zákazníci z celého světa používají Pilot pro vzdálenou podporu svým kolegům v různých případech použití, od servisu strojů a nástrojů na dálku – někdy v náročných vzdálených prostředích – až po poskytování poprodejního školení koncovým uživatelům. Tento pokrok dále demonstruje odhodlání společnosti TeamViewer vyvinout Pilot jako nepostradatelný nástroj podpory s nekonečnými případy použití, které jsou omezeny pouze představivostí uživatele.

Podívejte se přímo na to, co vidí druzí.

Related posts

Chcete víc? Exkluzivní nabídky a aktuality: náš newsletter!