Trust Center (certifikační středisko) TeamViewer

Váš jednotný zdroj nejaktuálnějších informací o zabezpečení, shodě s předpisy a výkonu systému.

AKTUÁLNÍ STAV SYSTÉMU

Vlastní TeamViewer své servery a svá datová centra?

Ne, TeamViewer nevlastní svá datová centra. TeamViewer má uzavřenou smlouvu s poskytovateli datových center, která odpovídají požadavkům norem ISO 27001 a HIPAA/HITECH a využívají vícenásobně redundantní připojení a zálohované napájení elektřinou. Jde například o ochranu dat v diskových polích RAID, zrcadlení dat, zálohování dat, serverová úložiště s vysokou dostupností, routerové systémy s mechanismy obnovy po havárii a zavedené postupy, jejichž smyslem je zajišťovat nepřetržitý chod služby.

Poskytovatelé datových center, která využíváme, jsou:

Alibaba Cloud
Amazon AWS
Anexia
IBM Cloud
Microsoft Azure
Plusserver

Můžete poskytnout seznam IP adres, které TeamViewer využívá?

IP adresy TeamViewer nejsou na stejné podsíti a mohou se kdykoli měnit, a proto žádný takový seznam neexistuje. Vše, co je potřeba, je dát v systému firewall na seznam povolených adres *.teamviewer.com nebo otevřít port 5938.

Should I grant remote access to my computer or device?

If you have requested support and/or know the person requesting access and they are doing so for reasons you are aware of, you can grant them remote access.

We advise TeamViewer users to be careful with unsolicited phone calls and to not grant access to your PC to anyone you do not know or trust. TeamViewer does not provide remote support services of any kind. Our activities are limited to developing and selling the software tools that providers use to offer remote support services.

If you have experienced or suspect a case of malicious use of TeamViewer, please contact our privacy team via the report a scam form.

Get exclusive deals and the latest news Newsletter Subscription