Trust Center (certifikační středisko) TeamViewer

Váš jednotný zdroj nejaktuálnějších informací o zabezpečení, shodě s předpisy a výkonu systému.

AKTUÁLNÍ STAV SYSTÉMU

SOC2

Service Organization Controls 2 (SOC2) představuje rámec výkaznictví pro servisní organizace, který umožňuje vykazovat nefinanční interní kontroly v oblasti zásad důvěryhodných služeb (Trusted Service Principles, TSP). Tyto zásady zahrnují zabezpečení systému, dostupnost systému, procesní integritu, důvěrnost a ochranu soukromí.

HIPAA/HITECH

TeamViewer poskytuje možnosti vzdáleného přístupu, vzdálené podpory a online spolupráce s úrovní zabezpečení a ochrany soukromí nezbytné pro organizace, které si chtějí udržet shodu s požadavky HIPAA

ISO/IEC 27001

Všechna datová centra využívaná společností TeamViewer dosáhly certifikace podle normy ISO/IEC 27001, což je mezinárodní standard pro systémy zabezpečení informací a bezpečnostní kontrolu.

Datová centra využívají nejmodernější bezpečnostní kontroly, což znamená kontrolu osobního přístupu, dohled pomocí videokamer, detektory pohybu, monitorování v režimu 24×7 a přítomnost bezpečnostních pracovníků v objektu. Všechna tato opatření jsou zárukou, že do centra mohou získat přístup pouze oprávněné osoby a že pro hardware i data je k dispozici maximální možná ochrana. Na jediném přístupovém místě do datového centra probíhá také podrobná identifikační kontrola.

Podepsání kódu

Jako dodatečný bezpečnostní znak je veškerý náš software podepsaný VeriSign Code Signing. Tímto způsobem je vydavatel softwaru vždy okamžitě identifikovatelný. Pokud následně dojde ke změně softwaru, dojde k automatickému zneplatnění digitálního podpisu.

Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

25. května 2018 nabylo v EU účinnosti všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které odráží důležitost ochrany osobních údajů ve stále více digitalizovaném světě. TeamViewer je globální organizace a je pro nás důležité, aby bylo s osobními údaji našich zákazníků i našich vlastních pracovníků nakládáno v souladu s požadavky GDPR. Chcete-li se dozvědět další podrobnosti o závazku společnosti TeamViewer v oblasti ochrany soukromí a přípravě na GDPR, navštivte stránku TeamViewer a GDPR v naši databázi znalostí.

Get exclusive deals and the latest news Newsletter Subscription