Trust Center (certifikační středisko) TeamViewer

Váš jednotný zdroj nejaktuálnějších informací o zabezpečení, shodě s předpisy a výkonu systému.

AKTUÁLNÍ STAV SYSTÉMU

SOC2

Service Organization Controls 2 (SOC2) představuje rámec výkaznictví pro servisní organizace, který umožňuje vykazovat nefinanční interní kontroly v oblasti zásad důvěryhodných služeb (Trusted Service Principles, TSP). Tyto zásady zahrnují zabezpečení systému, dostupnost systému, procesní integritu, důvěrnost a ochranu soukromí.

HIPAA/HITECH

TeamViewer poskytuje možnosti vzdáleného přístupu, vzdálené podpory a online spolupráce s úrovní zabezpečení a ochrany soukromí nezbytné pro organizace, které si chtějí udržet shodu s požadavky HIPAA.

ISO/IEC 27001

Všechna datová centra využívaná společností TeamViewer dosáhly certifikace podle normy ISO/IEC 27001, což je mezinárodní standard pro systémy zabezpečení informací a bezpečnostní kontrolu.

Datová centra využívají nejmodernější bezpečnostní kontroly, což znamená kontrolu osobního přístupu, dohled pomocí videokamer, detektory pohybu, monitorování v režimu 24×7 a přítomnost bezpečnostních pracovníků v objektu. Všechna tato opatření jsou zárukou, že do centra mohou získat přístup pouze oprávněné osoby a že pro hardware i data je k dispozici maximální možná ochrana. Na jediném přístupovém místě do datového centra probíhá také podrobná identifikační kontrola.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 je celosvětově uznávaná norma, která určuje požadavky na systém řízení jakosti (QMS). Organizace používají tuto normu k prokázání své schopnosti trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníků a regulační požadavky.

Certifikací ISO 9001:2015 prokazuje TeamViewer odhodlání k celkovému řízení jakosti, zaměření na zákazníka a neustálému zlepšování procesů pro zvýšení efektivity a zvýšení kvality nabízených produktů a služeb.

Podepsání kódu

Jako dodatečný bezpečnostní znak je veškerý náš software podepsaný DigiCert Code Signing. Tímto způsobem je vydavatel softwaru vždy okamžitě identifikovatelný. Pokud následně dojde ke změně softwaru, dojde k automatickému zneplatnění digitálního podpisu.

Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

25. května 2018 nabylo v EU účinnosti všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které odráží důležitost ochrany osobních údajů ve stále více digitalizovaném světě. TeamViewer je globální organizace a je pro nás důležité, aby bylo s osobními údaji našich zákazníků i našich vlastních pracovníků nakládáno v souladu s požadavky GDPR. Chcete-li se dozvědět další podrobnosti o závazku společnosti TeamViewer v oblasti ochrany soukromí a přípravě na GDPR, navštivte stránku TeamViewer a GDPR v naši databázi znalostí.

Chcete víc? Exkluzivní nabídky a aktuality: náš newsletter!