Jak TeamViewer a servicecamp zlepší celkovou funkčnost mého centra podpory?

Služba servicecamp softwaru TeamViewer je řešení, které vám pomůže poskytovat efektivní a osobní podporu zákazníkům. Služba servicecamp zjednodušuje týmovou spolupráci díky bezproblémové integraci do softwaru TeamViewer. Využijte dva systémy ve spojení, abyste získali to nejlepší z funkcí vzdáleného ovládání, spolupráce a centra podpory.

Nastavte nyní vaši osobní službu servicecamp.

Jak společnosti používají službu servicecamp?

Vzdálené ovládání služby servicecamp

IT podpora

Nezáleží na tom, zda poskytujete IT podporu ve své organizaci nebo externím zákazníkům. Služba servicecamp vám pomáhá spravovat různé externí a interní požadavky zákazníků tím, že upřednostňuje a distribuuje pracovní zatížení ve vašem týmu.

Pro snadný přístup můžete mít všechny důležité informace o zákaznících a problémech centralizované na jednom místě. Navíc můžete problémy zákazníků okamžitě vyřešit vzdáleným připojením k jejich zařízení přímo z požadavku podpory.

Zjednodušte jednoduché a opakované úkoly, jako jsou hardwarové požadavky nebo resetování hesla, vytvořením formulářů požadavků podpory. Pak je publikujte na portálu zákazníka. Získejte pomocí počáteční žádosti veškeré potřebné informace a vyvarujte se zbytečné komunikace tam a zpět, abyste získali veškeré důležité informace. Tímto způsobem vyřešíte tyto úkoly rychle a efektivně.

Detekce kolizí služby servicecamp

Sdílené e-mailové schránky

Nezáleží na tom, zda pracujete v právní, personální, administrativní, marketingové nebo jiné oblasti poskytující služby zbytku organizace, pravděpodobně také pracujete se sdílenou e-mailovou schránkou. Služba servicecamp podporuje společné pracovní úsilí efektivním organizováním sdíleného prostoru.

Získejte jasné vlastnictví příchozích úkolů a jasnou viditelnost stavu úlohy. Například pokud pracujete v personální oblasti, nemusíte už čekat na dostupnost vlastníka úkolu, abyste si ověřili stav každého uchazeče o zaměstnání. Stav úkolu mohou vidět všichni v týmu. Stav požadavku podpory viditelný zákazníkům můžete dokonce zobrazit i na zákaznickém portálu. U uchazečů o zaměstnání můžete vidět, zda byl přijat životopis nebo byl naplánován pohovor.

Stejně tak i v jiných oblastech můžete použít službu servicecamp k zvýšení produktivity tím, že zjistíte, které úkoly nebo projekty ve vaší sdílené e-mailové schránce probíhají, jsou dokončeny nebo jsou připraveny k zahájení. Tímto přístupem můžete spolupracovat na úkolech, aniž by si zákazník všiml změny ve zprávě nebo tónu. Tým může sdílet informace mezi jeho členy, a pak poskytnout zákazníkovi konsolidovanou odpověď. Veškerá zpětná vazba o tomto úkolu je zdokumentována a viditelná na centrálním místě tak, aby se nic neztratilo.

Jaké jsou jedinečné přínosy používání služby servicecamp při zpracování žádostí o služby?

Řešení podpory zákazníků typu vše v jednom

Bezproblémová souhra mezi službou servicecamp a TeamViewer poskytuje přístup k nejkomplexnějším nástrojům pro služby podpory. Vše, co potřebujete vědět, od požadavků na podporu až po komunikaci se zákazníky, je zdokumentováno uvnitř platformy. Můžete dokonce spolupracovat s kolegy z týmu na konkrétních požadavcích nebo úkolech. Protože vše je zdokumentováno na centrálním místě, neztrácejí se žádné informace. Pokud víte, jak k problému okamžitě přistupovat, můžete pro vyřešení problému spustit spojení vzdáleného ovládání přímo z požadavku podpory.

Snadnost použití

Služba servicecamp je velice uživatelsky přívětivá. Instalace je dokončena během několika minut a platforma je snadno pochopitelná. Jakmile je systém nastaven, budete připraveni k okamžitému poskytnutí zákaznické podpory. Jednoduchá estetika uživatelského rozhraní vám pomůže soustředit se na poskytnutí hodnoty zákazníkům namísto učení se systému.

Vlastnosti a funkce, které zlepšují provoz centra podpory

Lightbulb

Jednoduché, estetické rozhraní

Služba servicecamp softwaru TeamViewer je navržena tak, aby vás zaujala svou jasnou strukturou a atraktivním estetickým vzhledem. U tohoto jednoduchého uživatelsky přívětivého rozhraní není potřeba žádné komplikované nebo dlouhé zaučování. Přihlaste se a okamžitě začněte pracovat.

ikona přizpůsobení zákaznického portálu

Zákaznický portál

Služba servicecamp umožňuje přizpůsobit zákaznický portál podle vaší firemní identity. Vytvořte si vlastní přizpůsobené formuláře pro předkládání požadavků podpory a publikujte je pro potřeby zákazníků.

ikona vlastních formulářů pro vytváření požadavků podpory

Vlastní formuláře požadavku podpory

Vytvořte vlastní formuláře pro vytváření požadavků podpory a popište každé pole, aby zákazníci přesně věděli, jaké informace jsou požadovány. Jakmile jsou formuláře vytvořeny, můžete se vyhnout dlouhé zmatené komunikaci se zákazníkem, protože automaticky získáte všechny potřebné informace.

ikona definování priority požadavků podpory podle úrovně naléhavosti

Požadavky podpory s prioritou

Služba servicecamp automaticky definuje prioritu požadavků podpory podle úrovně naléhavosti. Nejdůležitější problémy se vždy zobrazí v horní části seznamu, takže víte, které požadavky podpory je třeba řešit jako první.

ikona zachování existující e-mailové adresy podpory

Zachování vaší existující e-mailové adresy podpory

Se službou servicecamp nemusíte měnit vaše existující e-mailové adresy podpory. Není třeba sdělovat novou adresu vašim zákazníkům.

Lock round

Zabezpečení

Služba servicecamp je produkt německé společnosti TeamViewer, která pracuje v souladu s evropskými předpisy pro bezpečnost dat. Tento software využívá šifrování mezi koncovými body a dvouúrovňové ověřování, aby vaše data byla bezpečná. Navíc se službou servicecamp už nikdy nebudete muset starat o spamy. Účinně filtrujeme nevyžádanou poštu z doručené pošty, abychom zajistili plynulý pracovní postup vašeho týmu.

ikona štítku

Řazení a kvantifikování opakujících se problémů

Seřadit příchozí požadavky podpory podle témat. Pomocí této funkce můžete kvantifikovat a měřit nejčastější dotazy a opakované problémy s podporou. To vám pomůže sledovat témata, která jsou naléhavější než ostatní, abyste zajistili, že prioritní požadavky budou na prvním místě.

ikona soukromých poznámek

Soukromé poznámky

Použijte soukromé poznámky pro interní spolupráci mezi týmy nebo si nastavte připomenutí v historii požadavků podpory zákazníka. Nyní vám už nic neujde a budete moci rychleji vyřešit požadavky podpory.

ikona značky informačních míst na mapě

Centralizované informace o zákaznících

Centralizujte relevantní informace o zákaznících ve vaší doručené poště. Při příjmu nebo otevírání určitého požadavku podpory jsou všechny informace týkající se odesílatele viditelné přímo v požadavku podpory. Při výběru konkrétního kontaktu ihned uvidíte celou konverzaci.

ikona běžícího času

Následná kontrola

Čekáte na odpověď nebo nejste schopni okamžitě vyřešit požadavek podpory? Dejte požadavek podpory dočasně stranou a přiveďte jej znovu, když to bude nutné nebo možné. Použijte funkci následné kontroly, která definuje, kdy by se měl požadavek podpory zobrazit ve vašem seznamu požadavků podpory.

ikona schválené obálky

Automatické uzavření

Nastavte datum, kdy se má požadavek podpory automaticky uzavřít. Pokud zákazník nereaguje nebo musí být požadavek podpory uzavřen v určitou dobu, můžete definovat datum a požadavek podpory bude ze seznamu odstraněný. V doručené poště máte vždy pouze otevřené požadavky podpory, které jsou seřazeny podle priority.

ikona textu na dvou papírech

Citace

Odpovídejte na požadavky podpory, zatímco budete pokračovat v čtení a přidávání příslušných citací z předchozích konverzací do vaší odpovědi. Napsaná odpověď bude stále k dispozici po návratu na požadavek podpory i poté, co jste citovali příslušnou pasáž požadavku podpory.

Kolik mě bude stát služba servicecamp?

S licencí Premium nebo Corporate softwaru TeamViewer budete mít službu servicecamp bez dodatečných nákladů!

K dispozici je zakoupení přístupu pro další pracovníky:

Jak mohu vyzkoušet službu servicecamp?

Můžete začít kliknutím níže. Začněte

Kde mohu získat více informací o službě servicecamp?

Pokud máte jakékoli dotazy, odpovědi na ně můžete najít v naší přátelské komunitě nebo můžete přímo kontaktovat prodejní oddělení TeamViewer.

Komunita služby servicecamp
Zpět nahoru