Kommerciel brug

Forekommer når TeamViewer bruges i et kommercielt miljø

TeamViewer tilbydes gratis til alle til privat, ikke-kommerciel brug – og de fleste af vores brugere følger reglerne ved at købe en licens, hvis de har til hensigt at bruge TeamViewer til kommercielle formål.

Men vi har taget nogle forholdsregler til at sikre, at vores software ikke kan bruges uden en relevant licens til kommerciel brug og derved forhindre ulovlige aktiviteter.

TeamViewer indeholder forskellige anonyme registreringsmetoder til at kontrollere, om softwaren bruges i kommercielle miljøer. Hvis du bruger TeamViewer regelmæssigt i sådanne miljøer, ser du en advarsel, som du sikker har set, før du kom til denne side.

Hvad betragtes som kommerciel brug?

I bund og grund er kommerciel brug, alt hvor der er sandsynlighed for, at penge eller lignende tjenester er involveret. Dette dækker hovedsagelig situationer, hvor du typisk vil bruge TeamViewer til jobrelaterede funktioner.

Eksempler på kommerciel brug:

  • Når du hjælper eller giver support til kunder eller kolleger på arbejdet
  • Når du hjælper virksomheder eller organisationer, selv når det er på frivillig basis
  • Når du tilslutter til din virksomheds-pc eller -server fra dit hjemmekontor

Eksempler på ikke-kommerciel brug:

  • Når du hjælper eller giver support til venner og familie
  • Tilslutter til din personlige computer hjemme

En forklaring på, hvordan vi definerer personlig brug, kan du se i vores vidensbase.

Hvad skal man gøre ved popup-advarsler?

Popup-advarslerne genereres automatisk og kan kun deaktiveres ved at tildele en passende TeamViewer-licens til din enhed eller din TeamViewer-konto.

Der kan være tilfælde, hvor TeamViewer fejlagtigt detekterer kommerciel brug og begrænser din forbindelse, selvom du ikke har overtrådt licensbetingelserne. I den slags situationer er du velkommen til at kontakte os via kommerciel-brug-formularen, hvor du kan beskrive den situation, som du anvender TeamViewer i, og oplyse os din TeamViewer-ID. Hvis din anvendelse er inden for rammerne af vores licensbetingelser, som de er tænkt, vil vi med glæde fjerne software-blokeringen for dig.

Ønsker du mere? Eksklusive tilbud, de seneste nyheder: Vores nyhedsbrev!