Προηγούμενες εκδόσεις

Η λήψη των αρχείων σε αυτή τη σελίδα συνιστάται μόνο για χρήστες με παλαιότερες άδειες και δεν είναι δυνατή η χρήση των αρχείων αυτών αν διαθέτετε την τελευταία έκδοση.
Εκδόσεις

Επιλέξτε την έκδοση που θέλετε για να προβάλλεται τις αντίστοιχες λήψεις:

Έκδοση 11.x Έκδοση 10.x
Χρειάζεστε παλαιότερη έκδοση;
Ενημερώσεις

Οι τιμές καθώς και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις άδειες βρίσκονται στο διαδικτυακό μας κατάστημα:


Αγορά Ενημέρωσης
Λογότυπο Linux

Linux (v11.0.67687):

Λογότυπο Linux

Linux (v10.0.46203):