Προηγούμενες εκδόσεις

Η λήψη των αρχείων σε αυτή τη σελίδα συνιστάται μόνο για χρήστες με παλαιότερες άδειες και δεν είναι δυνατή η χρήση των αρχείων αυτών αν διαθέτετε την τελευταία έκδοση.
Εκδόσεις

Επιλέξτε την έκδοση που θέλετε για να προβάλλεται τις αντίστοιχες λήψεις:

Έκδοση 12.x Έκδοση 11.x Έκδοση 10.x
Χρειάζεστε παλαιότερη έκδοση;
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα
Ενημερώσεις

Οι τιμές καθώς και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις άδειες βρίσκονται στο διαδικτυακό μας κατάστημα:


Αγορά Ενημέρωσης
Λογότυπο Windows

Windows (v12.0.95388):

Πολιτική αναφορικά με την ιδιωτικότητα
 • TeamViewer
 • TeamViewer QuickSupport
 • TeamViewer QuickJoin
 • TeamViewer Host
 • TeamViewer Portable
 • Πακέτο TeamViewer MSI
 • Εγχειρίδιο για remote control v12 [PDF, αγγλικά]
 • Εγχειρίδιο για meeting v12 [PDF, αγγλικά]
 • Εγχειρίδιο για Management Console v12 [PDF, αγγλικά]
 • Εγχειρίδιο για Wake-on-Lan v11 [PDF, αγγλικά]
 • Εγχειρίδιο για ITbrain [PDF, αγγλικά]
Λογότυπο Windows

Windows (v11.0.93231):

Πολιτική αναφορικά με την ιδιωτικότητα
 • TeamViewer
 • TeamViewer QuickSupport
 • TeamViewer QuickJoin
 • TeamViewer Host
 • TeamViewer Portable
 • Πακέτο TeamViewer MSI
 • Εγχειρίδιο για remote control v11 [PDF, αγγλικά]
 • Εγχειρίδιο για meeting v11 [PDF, αγγλικά]
 • Εγχειρίδιο για Management Console v11 [PDF, αγγλικά]
 • Εγχειρίδιο για Wake-on-Lan v11 [PDF, αγγλικά]
 • Εγχειρίδιο για ITbrain [PDF, αγγλικά]
Λογότυπο Windows

Windows (v10.0.93450):

Πολιτική αναφορικά με την ιδιωτικότητα
Λογότυπο Mac

macOS (v12.0.92876):

Πολιτική αναφορικά με την ιδιωτικότητα
Λογότυπο Mac

macOS (v11.0.90968):

Πολιτική αναφορικά με την ιδιωτικότητα
Λογότυπο Mac

macOS (v10.0.52680):

Πολιτική αναφορικά με την ιδιωτικότητα
Linux logo

Linux (v12.0.90041):

Πολιτική αναφορικά με την ιδιωτικότητα
Λογότυπο Linux

Linux (v11.0.67687):

Πολιτική αναφορικά με την ιδιωτικότητα
Λογότυπο Linux

Linux (v10.0.46203):

Πολιτική αναφορικά με την ιδιωτικότητα
Λογότυπο Android

Android:

Πολιτική αναφορικά με την ιδιωτικότητα
Λογότυπο Android

Android:

Πολιτική αναφορικά με την ιδιωτικότητα
Λογότυπο Android

Android:

Πολιτική αναφορικά με την ιδιωτικότητα