Posilnenie bezpečného vzdialeného prístupu a podpory

Softvér TeamViewer spája ľudí, miesta a veci celého sveta na najširšom spektre platforiem a technológií.

Prečo TeamViewer?

Biela značka označenia

Šetrite čas aj peniaze

Poskytujte podporu, pomáhajte, komunikujte a spolupracujte. Vymieňajte si informácie. Využívajte prístup k technológiám. Jeden nástroj vám umožní pracovať tak, akoby ste všetci boli v jednej miestnosti – a to bez časových a finančných nákladov.
So softvérom TeamViewer máte pred sebou všetko, čo potrebujete.

Biela značka označenia

Sústreďte sa na prácu samotnú, nie na jej prípravu

Riešte problémy na diaľku alebo spájajte zákazníkov a kolegov bez zložitých postupov alebo časovo náročných príprav.
Softvér TeamViewer je vytvorený tak, že vám v priebehu niekoľkých sekúnd umožní pracovať na ľubovoľnom zariadení.

Biela značka označenia

Zabezpečenie a vysoký výkon

Softvér TeamViewer umožňuje urobiť všetko potrebné bez komplikácií a bez obáv.
Osobné údaje, osobné konverzácie a osobné schôdzky si zachovajú dôverný charakter.

Zistite, prečo je softvér TeamViewer
aktivovaný na viac než 1 miliarde zariadení.

tlačidlo prehrávania
Čierna ikona pásu s nástrojmi
Čierna ikona pásu s nástrojmi

Jednotka v rámci softvéru
na vzdialenú podporu

TeamViewer si vybralo 90 % spoločností z rebríčka 500.

Čierna ikona zámky
Čierna ikona zámky

Vzdialený prístup:
jednoducho a bezpečne

Využívajte rýchle a bezpečné pripojenie k zariadeniam po celom svete bez potreby siete VPN.

Ikona hodín a bodu na mape
Ikona hodín a bodu na mape

Schôdzky
kedykoľvek, kdekoľvek

TeamViewer je nástroj, ktorý podporuje a posilňuje idey a spája ľudí.

Funkcie

Vzdialená podpora, vzdialený prístup, on-line spolupráca a schôdzky elegantne jednoducho a extrémne rýchlo – toto sú nástroje pre vzájomne prepojený svet, ktorý je limitovaný len vašou imagináciou.

Prejsť na prehľad funkcií

Naši zákazníci po celom svete čelia výzvam, akoby všetci boli v jednej miestnosti.

TeamViewer ponúka prehľadné a jednoducho použiteľné rozhranie,
ktoré vám umožňuje ovládať špičkovú technológiu vzdialeného prístupu.