Rapporter

Med vårt rapporterings API får du åtkomst till anslutningsrapporter och faktureringsinformation för ett TeamViewer-konto.

Användarhantering
Fördelar

Exportera alla TeamViewer-anslutningsrapporter så att du kan ta fram statistik, fakturera eller importera dem i andra program för vidare bearbetning.

Funktioner
  • Exportera TeamViewer-anslutningsrapporter till en CSV-fil.
  • Välj vilka kolumner som ska exporteras.
  • Exportera anslutningsinformation automatiskt med de flexibla metoderna i vårt API.
API-dokumentation

I TeamViewers API-dokumentation beskrivs alla tillgängliga metoder i detalj (med exempel på metodanrop) samt grundläggande information om hur man använder API-metoderna.

Här nedan kan du ladda ner API-dokumentationen för TeamViewer som en PDF.

Ladda ner
Kom igång:

Den här integrationsfunktionen finns för PowerShell och Python och kan anpassas efter behov.

Ladda ner