Användarhantering

Med vårt användarhanterings-API kan du hantera användare inom din TeamViewer-företagsprofil.

Användarhantering
Fördelar

Nu är det enklare än någonsin att ställa in TeamViewer för ditt företag. Skapa alla dina TeamViewer-företagsanvändare genom en enkel import.

Funktioner
  • Importera användarautentiseringsuppgifter från en CSV-fil till användarhanteringen i din TeamViewer-företagsprofil.
  • Välj användarnamn, lösenord, e-postadresser och behörighet för varje användare.
  • Ändringar för befintliga användarkonton kan också importeras.
API-dokumentation

I TeamViewers API-dokumentation beskrivs alla tillgängliga metoder i detalj (med exempel på metodanrop) samt grundläggande information om hur man använder API-metoderna.

Här nedan kan du ladda ner API-dokumentationen för TeamViewer som en PDF.

Ladda ner
Kom igång:

Den här integrationsfunktionen finns för PowerShell och Python och kan anpassas efter behov.

Ladda ner