Maximera er upptid

Fjärrövervakning av enhet med TeamViewer

Håll era IT-system igång och säkerställ stabilitet och säkerhet för dem.

TeamViewer Monitoring är en del av vår produkt TeamViewer Monitoring & Asset Management.

TeamViewer Monitoring är en del av vår produkt TeamViewer Monitoring & Asset Management.

Förhindra nertid och obekväma servicesamtal

Fjärrövervakning av enhet för MSP, SMB och företag

Övervaka era Windows-, macOS- och Linux-enheter proaktivt – TeamViewer Monitoring tillhandahåller tidig upptäckt av problem i din IT-infrastruktur och varnar dig omedelbart. Håll dig ett steg före problemen och förhindra kostsam nertid och dataförluster.

  • Stöd för Windows, macOS och Linux
  • Minska er nertid, håll igång era enheter på ett smidigt sätt
  • Anpassa, skräddarsy övervakningen efter era behov

Öka reaktionsförmågan

Definiera kontroller och gränsvärden för att hantera potentiella problem. TeamViewer Monitoring meddelar dig när aviseringsvillkoren uppfylls så att du kan agera direkt.

Färre driftstopp

Få viktig insikt i dina IT-system och se till att dina IT-system alltid fungerar genom att planera underhåll så att du kan åtgärda ärenden innan de blir problem.

Spara pengar

Tillhandahåll felfria IT-system utan oplanerade avbrott och förhindra potentiellt kostsamma driftstopp och dataförluster. Säkerställ hög produktivitet för dina kunder och en välfungerande verksamhet.

ÖVERVAKNINGSKONTROLLER

Övervaka olika viktiga aspekter av er IT

services-diskspace

Diskutrymme

Dags för en upprensning? Du meddelas så snart det återstående lediga utrymmet på en av dina enheter hamnar under en visst procentsats.
services-rm-disk-health

Diskhälsa

Undvik onödiga dataförluster: få meddelanden om några diskar på din enhet rapporterar S.M.A.R.T.-fel så att du kan säkerhetskopiera viktiga data innan något fel uppstår.
services-rm-cpu

CPU-användning

En server uppvisar en hög CPU-belastning? Något kan vara på gång! Ställ in ett tröskelvärde för CPU-användning och få meddelanden när en processor överskrider det.
null

Virusskyddsprogram

Chansa inte. Få en varning när virusskyddsprogrammet på en enhet är föråldrat eller inte installerat alls.
null

Systemuppdatering

Håll dina system uppdaterade. Få avisering om en systemuppdatering blir tillgänglig och fjärrpatcha era enheter med integrerad patchhantering.
services-rm-memory-usage

Minnesanvändning

Upptäck minnesläckor och onormalt beteende genom att ställa in en minneströskel och få aviseringar så snart en enhet faller under denna.
services-rm-firewall

Brandvägg

En inaktiverad brandvägg utgör en av de största riskerna för era system. TeamViewer Monitoring meddelar er om ingen brandvägg körs på enheten.
services-rm-online-status

Online-tillstånd

Ha sinnesfrid med vetskapen att er enhet är uppkopplad och igång och få meddelande om den går offline. Du kan välja att meddelas inom sekunder efter att enheten går offline.
services-rm-event-log

Händelseloggar

Vilken programvara har installerats? Har det förekommit misslyckade inloggningsförsök? Övervaka alla typer av händelser på era enheter. Få aviseringar eller bara loggför när en specifik händelse i händelseloggen upptäcks.
services-rm-win-service

Windows-tjänster

Få en avisering när en specifik Windows-tjänst har slutat fungera. Med TeamViewer Monitoring har du möjligheten att fjärrstarta och -stoppa tjänster.
services-rm-processes

Processer

En stoppad process kan störa produktiviteten för en slutanvändare eller till och med stoppa en hel produktionslinje. Övervaka viktiga processer och få avisering omedelbart om en av dem slutar fungera.

null

Nätverksadaptertrafik

Servern verkar vara online men sänder inga data? En arbetsstation sänder bra mycket mer data än den borde göra? Ställ in minimi- och maximala trösklar för inkommande och utgående trafik och få varning om trafiken inte ligger inom dessa gränser.

HANTERING UTAN ANSTRÄNGNING

Remote Task Manager

Fjärrhantera processer och tjänster.

Tillhandahåll snabbare, smidigare och mindre inkräktande support till dina klienter – Inbyggda Remote Task Manager gör det möjligt för dig att visa och hantera alla pågående processer och tjänster på dina enheter från din centrala TeamViewer Remote Management-instrumentpanel.

Fjärrexekvering av skript

Standardisera underhåll och support medan du minskar tiden till lösning.

Spara tid på repetitiva och rutinuppgifter genom att ställa in anpassade skript. Ladda upp dina CMD- och PowerShell-skript krypterade till säker lagring inom din Remote Management-instrumentpanel. När du behöver det kan du bara köra dina skript på en fjärrenhet direkt från din TeamViewer Monitoring-instrumentpanel – utan att behöva köra en fjärråtkomstsession med TeamViewer. På detta sätt blir det inga avbrott för slutanvändaren. Återuppta din produktivitet, fokusera mer på viktiga uppgifter genom att lösa andra problem snabbare så att du kan hjälpa fler klienter längs vägen.

Anpassa övervakningspolicys

Tillgodose dina klienters och slutanvändares individuella behov.

Klienter, avdelningar och individuella slutanvändare kan ha olika behov och krav när det gäller deras IT. Det är därför nödvändigt att bemöta dessa skillnader genom att definiera individuella övervakningspolicys.

Definiera vad som ska kontrolleras, ställ in individuella trösklar och mottagare för varningar. Tilldela dessa policys till enhetsgrupper eller bara enskilda enheter.

Direkta push-aviseringar

Missa aldrig något – ta emot aviseringar via e-post, i din stationära dators app eller som push-avisering till din telefon.

Ligg ett steg före. Du får omedelbara aviseringar via e-post, i din lista Datorer och kontakter för TeamViewer, liksom via push-aviseringar på din telefon, så att du kan hoppa in redan innan ett problem uppstår. Genom att definiera enhetsgrupper och ställa in enskilda kontrollpolicys får du rätt varning vid rätt tidpunkt.

EN ÖVERVAKNINGSLÖSNING FÖR ALLA FÖRETAG

Fjärrövervakning av enhet för

Hanterade tjänsteleverantörer

Få kännedom om problem innan era klienter och slå dem med häpnad med er superba IT-service.

Små och medelstora företag

Minska mängden av servicesamtal genom att proaktivt övervaka er IT och planera underhåll istället.

Företag

Hanterar du tusentals enheter? Inga problem! Övervaka er IT:s hälsa genom ett par glasögon.

API

Distribuera TeamViewer Monitoring via API

TeamViewer Tillhandahåller en webbaserad API som gör det möjligt för er att distribuera TeamViewer Monitoring & Asset Management till era enheter utan att använda gränssnittet TeamViewer Management Console.

API:n använder REST för att kommunicera med era program och standarden för säker auktorisering, Oauth 2.0, för att hantera åtkomst till all data.

Hoppa bara rakt in genom att hämta vår API-dokumentation.

Men det är inte allt!

TeamViewer Monitoring är en del av vår produkt TeamViewer Monitoring & Asset Management som har mycket mer att erbjuda.

Detektera och övervaka nätverksenheter

Övervaka tillgänglighet och fel på alla nätverksenheter, såsom skrivare, routers och switchar, genom att skanna efter alla anslutna enheter. Minska nertiden och tillhandahåll en avbrottsfri och stabil arbetsmiljö.

Få insyn i era system

Få värdefulla insikter om er IT-infrastruktur. Du får omedelbart reda på mer om enheterna du supportar genom att samla in viktig enhetsinformation, såsom deras interna och externa IP-adresser, maskinvaran som används såväl som installerad programvara.

Patch Management

Upptäck sårbarheter på grund av gammal programvara automatiskt och fjärrdistribuera patchar. Hantera patchar för operativsystem och 3:e partsprogram från en central plats.

Intressanta dokument

Hämta ytterligare material om TeamViewer Monitoring.

Infoblad

Hämta infobladet om TeamViewer Monitoring för att få en översikt av den viktigaste informationen om programmet på en sida.

Teknisk information

Hämta det tekniska faktabladet om TeamViewer Monitoring för att få en översikt av alla tekniska fakta.

BÖRJA MAXIMERA ER UPPTID

Aktivera TeamViewer Monitoring idag!

Påbörja din kostnadsfria 14-dagars provperiod för TeamViewer Monitoring & Asset Management.

Vill du få mer? Exklusiva erbjudanden och de senaste nyheterna: Vårt nyhetsbrev!