Säkerhet och integritet

Din säkerhet och integritet har alltid spelat en central roll för TeamViewer. När du använder internet måste du alltid försäkra dig om att dina data inte kommer i fel händer.

Kryptering

TeamViewer omfattar kryptering baserat på privat/offentligt nyckelutbyte 2048 RSA och sessionskryptering AES (256 bit). Den här tekniken baseras på samma standarder som https/SSL och uppfyller alla gällande säkerhetskrav. Nyckelutbytet garanterar fullständigt dataskydd från klient till klient. Detta innebär att inte ens våra routingservrar kan läsa dataströmmen.

Kodsignatur

Alla programfiler skyddas med VeriSign-signeringsteknik. Det innebär att du kan bekräfta ursprunget för mottagna körbara filer.

Åtkomstskydd

Utöver PartnerID genererar TeamViewer ett sessionslösenord som ändras vid varje omstart av programvaran för att ytterligare förhindra otillåten tillgång till ett fjärrsystem. Funktioner som är viktiga för säkerheten, som filöverföring, kräver ytterligare manuell bekräftelse av fjärranvändaren. Det är heller inte möjligt att styra en dator osynligt. Enligt dataskyddslagen måste personen som sitter vid fjärrdatorn kunna märka när någon har tillgång till maskinen.

Tvåfaktorautentisering

TeamViewer hjälper företag att klara kraven för HIPAA- och PCI-certifiering. Tvåfaktorautentisering ger ett extra säkerhetslager som skyddar TeamViewer-konton från obehörig åtkomst. I kombination med åtkomstkontroll genom en lista med godkända användare hjälper TeamViewer dig att förbereda HIPAA och PCI. Med tvåfaktorauktorisering behövs en kod som skapas på en mobil enhet samt användarnamn och lösenord för att logga in på ett TeamViewer-konto. Koden skapas via algoritmen för det tidsbaserade engångslösenordet (TOTP). TOTP-koden skyddas av SRP och är därför helt säkrad mot attacker från mellanhänder.
BISG Quality Seal-logotyp.
Kvalitetssigill

TeamViewer har certifierats av den tyska organisationen ""Bundesverband der IT-Sachverständigen und Gutachter e.V.""( BISG e.V., den tyska organisationen för IT-värderingsmän och reglerare) med en femstjärnig kvalitetsstämpel. De oberoende BISG-testen utvärderar produkter från kvalificerade företag med avseende på kvalitet, säkerhet och tjänstevärden.

PDF-ikon

Säkerhetspolicy

Detaljerad information om våra säkerhetspolicyer finns som pdf.

Ladda ner PDF