Servicedisk
Hantera Kundfrågor

Samarbeta som ett team, hantera interna och externa frågor och ge personlig service och stöd.

Effektiv IT-stöd hantering

Hantera flera och olika kundfrågor, genom at prioritera och strukturera din arbetsbelastning. Vissa biljetter kan lösas snabbt och kräver kanske inte heller någon fjärranslutning. Andra kan kräva större ansträngning. Med servicecamp, kommer aldrig någonting att slinka genom sprickorna.

 • Ge personaliserat fjärrstöd direkt från dina biljettkonversationer.

 • Prioritera service förfrågningar baserat på dessas brådskande karaktär och inte baserat på ett biljettnummer.

 • Strukturera din IP-stöd inbox genom att följa upp biljetter om du inte kan lösa dem omedelbart.

 • Centralisera kundinformation och relaterade frågor i din servicedisk för effektivt stöd.

Utmärkt Kundservice

Oberoende av din industri, är utmärkt kundservice grundläggande för hållbar verksamhet. Som internationellt företag med personer som arbetar i flera kontor, är det grundläggande att definiera ansvarsområden, kommunicera och vara på samma sida, även om du inte sitter vid samma bord.

 • Definiera ansvar genom att tilldela biljetter och förfrågningar till dig själva eller till en team medlem.

 • Kommunicera internt via chat eller online möten för att förtydliga frågor och viktiga uppgifter.

 • Arbeta flexibelt och håll dig uppdaterad genom att samarbeta på molnet.

 • Var alltid precis där när hjälp behövs genom att fixa viktiga frågor via fjärrkontroll med ett klick.

Interna Serviceförfrågningar

En servicedisk täcker mer än skrivarproblem och PC uppdateringar. Du har dessutom andra grundläggande behov. Kaffemaskinen har kanske gått sönder eller du har helt enkelt en fråga och du är inte säker till vem du ska ställa den till inom en särskild avdelning. Alla dessa frågor kan hanteras med servicecamp.

 • Skapa en intern IT stöd biljett för att få dagliga problem fixade även om det är den kaffemaskinen.

 • Skicka biljetter till department@ inbox, om du inte är säker på vilken den rätta kontakten är för dig.

 • Var alltid informerad om din biljetts tillstånd när du väntar på att den trevlige IT-killen ska lösa frågan.

 • Se om en annan assistent tittar på biljetten så att du som admin., kan lösa en annan fråga.

Ta fördel av TeamViewer servicecamp, din nya servicediskintegrering.

Vit tick
Förbättra din verksamhet.
Vit tick
Ge mera kundanpassad service.
Vit tick
Hantera och processa frågor snabbare.
Vit tick
Förbättra samarbeta och kommunikation.

Lär mera om dina servicedisk förmåner med TeamViewer eller starta en fri prövotid idag.

Läs mer

Användbara TeamViewer Egenskaper

Vit tick
Tydlig fokusering
Oberoende av vilken förfrågan, kan du fokusera dig på ditt biljettinnehåll. Ointressant information bleknar ut automatiskt, relevanta textpassager i biljettkonversationer kan understrykas.
Vit tick
E-post kundintegrering
Gör Outlook eller Gmail till en servicedisk. Svara på inkommande biljetter direkt från din e-post applikation med användning av full servicedisk funktion. Det finns inget behov att manuellt bibehålla två system.
Vit tick
Flerskiktigt stöd
Anslut dig direkt till dina kunder från din stödbiljett. Ge stöd via chat eller starta en fjärrstyrningssession. Det fungerar även när kunden inte har TeamViewer installerad.
Vit tick
Frågor
Strukturera din inbox genom att sortera biljetterna efter frågor. Öppna en fråga listar även alla frågerelaterade biljetter. Kvantifiera och mät frekventa frågor eller aktuellt relevanta stödfrågor och använd dem för att ge snabb service.
Vit tick
Kollisionsavläsning
Se om en biljett i din inbox just nu besvaras av en kollega. Med kollisionsavläsning, är det enkelt att förbättra svarstiderna och undvika dubbla utgående svar på en fråga.
Vit tick
Massåtgärder
Uppdatera ett stort nummer biljetter omedelbart. Prioritera, sortera, svara på och stäng biljetter med en enda åtgärd och definiera för vilka biljetter du vill använda massåtgärder.
Flera TeamViewer Egenskaper
Nästa användningsfall: