ทีมผู้บริหาร

Andreas König, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

Andreas König

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

Andreas König ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารที่ TeamViewer ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2015 ด้วยความสามารถในการผลักดันและฟื้นฟูกิจการจนเป็นที่ประจักษ์ ก่อนหน้านี้ Andreas เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารของ Swisscom Ltd และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารที่ Swisscom IT Services ซึ่ง Andreas ประสบความสำเร็จในการรวมหน่วยธุรกิจสองหน่วยให้เป็นองค์กรเดียวโดยมีพนักงานมากกว่า 4,500 คน

ตั้งแต่ปี 1996 ถึง 2012 Andreas ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลายตำแหน่งที่ NetApp ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำในสหรัฐอเมริกาด้านโซลูชันระบบจัดเก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูล ขณะดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปที่ EMEA เขามีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งและขยายกิจการของบริษัทในภูมิภาคยุโรป และสามารถผลักดันให้ธุรกิจเติบโตมากขึ้นโดยมีพนักงานกว่า 2,000 คน และสร้างรายได้ปีละประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ภายใต้การบริหารของเขา

Andreas จบการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในซูริก (Swiss Federal Institute of Technology Zurich)

Dr. Thomas Nowak, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Dr. Thomas Nowak

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Dr. Thomas Nowak รับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ TeamViewer ในเดือนกันยายน 2016 โดยก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับ TeamViewer เขาเคยทำงานที่บริษัท Vodafone ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารด้านการตลาดสำหรับคู่ค้าและต่อมาได้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในประเทศเนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และเยอรมนี รวมเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี และในช่วงสามปีหลัง เขาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลและเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ Kabel Deutschland ด้วย

Thomas มีประสบการณ์ยาวนานเกือบ 20 ปีในด้านเทคโนโลยี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการเงินจากมหาวิทยาลัย Westfaelische-Wilhelms ในเมืองมึนสเตอร์ ประเทศเยอรมนี จากนั้นได้เริ่มต้นงานสายการเงินในปี 1995 ที่บริษัท Hoechst AG ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและควบคุมองค์กร

Bernd Miehler รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ

Bernd Miehler

รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ

Bernd เข้ารับตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการที่ TeamViewer ตั้งแต่เดือนกันยายน 2014 โดยมีหน้าที่ดูแลในส่วนการพัฒนาองค์กร รวมถึงสำนักงานบริหารโครงการ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ และวิทยาศาสตร์ข้อมูล ของเรา ทีมของเขาสนับสนุนงานด้านการวางแผนธุรกิจ กลยุทธ์องค์กร การควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง

ก่อนหน้านี้ Bernd เคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการอาวุโสของ Program Office และสมาชิกฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทของ Jet Aviation AG ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในธุรกิจการบิน Bernd มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิรูปองค์กรและประสบความสำเร็จในการผนวกรวมการซื้อกิจการถึงสองครั้ง ก่อนหน้านั้น Bernd ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสที่ Global Management Consultancy A.T. Kearney โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ ตลอดจนด้านการปฏิบัติการเป็นพิเศษ เขาดำรงตำแหน่งต่างๆ ในประเทศบราซิลและเยอรมนี ซึ่งงานที่ทำส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโครงการระหว่างประเทศเป็นหลัก

Bernd จบการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจและวิศวกรรมกระบวนการที่มหาวิทยาลัยชตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมนี และมหาวิทยาลัยแมสซาชูเสตส์ ในเมืองดาร์ตมัธ สหรัฐอเมริกา

Kornelius Brunner, รองประธานอาวุโสฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม

Kornelius Brunner

รองประธานอาวุโสฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม

Kornelius Brunner เป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรมของ TeamViewer ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2016 และในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานแรกเริ่มของบริษัท ทำให้ Kornelius มีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์และฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ TeamViewer มาก่อน ทั้งนี้ Kornelius มีประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปีในอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วย TeamViewer ขยายตลาดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2005

ก่อนที่จะร่วมงานกับ TeamViewer นั้น Kornelius ทำงานในหลายบทบาทด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และการบริหารจัดการลูกค้าหลักที่ Rossmanith GmbH ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันสำหรับการประกันคุณภาพและการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ IQment ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านอีคอมเมิร์ซบนเว็บและการจัดการเนื้อหา

Dr. Mike Eissele, รองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม

Dr. Mike Eissele

รองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม

Mike Eissele เป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมของ TeamViewer ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2016 ซึ่งก่อนหน้านี้เขาอยู่ในตำแหน่งรองประธานฝ่ายวิศวกรรมของ TeamViewer ทั้งนี้ Mike ร่วมงานกับ TeamViewer ในปี 2009 ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพัฒนาซอฟต์แวร์ และมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาและการนำผลิตภัณฑ์ของ TeamViewer ไปใช้งานได้จริง

ตั้งแต่ปี 2003 ถึง 2009 Mike เข้าร่วมในกลุ่มงานวิจัยด้านวิชวลไลเซชันที่มหาวิทยาลัยชตุทท์การ์ทในตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย และได้รับปริญญาเอกวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในสายงานวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ผลงานของเขามีมากมายทั้งด้านวิชวลไลเซชันและคอมพิวเตอร์กราฟิก

Mike จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยชตุทท์การ์ท และมีความสนใจเป็นพิเศษในด้านวิชวลไลเซชัน คอมพิวเตอร์กราฟิก และระบบแบบกระจาย นอกจากนี้ เขายังได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในปี 2002 ด้วย

Stefan Prestele, รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

Stefan Prestele

รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

Stefan Prestele เป็นรองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ TeamViewer โดยมีความสามารถโดดเด่นด้านการประเมินและกำหนดแนวทาง การมองเห็นโอกาส และการดำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดระดับโลกในเชิงรุก Stefan ร่วมงานกับ TeamViewer ในเดือนกรกฎาคม 2016 โดยมีหน้าที่ดูแลกฎระเบียบด้านการตลาดทั้งหมด ได้แก่ การเสริมสร้างความต้องการและการเร่งการเติบโตให้กับธุรกิจ การตลาดดิจิทัล การสื่อสารและการวิเคราะห์เชิงสัมพันธ์, การตลาดผลิตภัณฑ์ การตลาดภาคสนาม การสร้างความผูกพันของลูกค้า และการแก้ต่างทางธุรกิจ

ก่อนที่จะร่วมงานกับ TeamViewer เขาเป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายบริการร่วมทางการตลาดของ Unify โดยมีหน้าที่ผสานรวมการวางแผน การดำเนินงาน และการวัดผลทีมการตลาดทั่วโลกเข้าด้วยกันภายใต้แนวทางที่ให้ความสำคัญกับดิจิทัลเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ เขายังเคยทำงานที่ Parallels ในตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดและฝ่ายปฏิบัติการส่วนกลางในซีแอตเทิล โดยมีหน้าที่พัฒนาและปรับใช้กลยุทธ์สร้างการเติบโตและการเดินหน้าเข้าสู่ตลาดทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์โฉมใหม่ในรูปแบบการสมัครสมาชิกออกสู่ตลาดด้วย

ทั้งนี้ Stefan ทำงานในตำแหน่งที่สำคัญด้านการตลาดหลายตำแหน่ง รวมถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดมาเป็นเวลากว่า 20 ปีในบริษัทชั้นนำต่างๆ เช่น Adobe Systems และ Macromedia

Raffi M. Kassarjian, ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย IoT และ Monitis

Raffi M. Kassarjian

ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย IoT และ Monitis

Raffi Kassarjian เป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และ Monitis ตั้งแต่เดือนมกราคม 2016 ก่อนร่วมงานกับ TeamViewer เขาเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ การตลาด และบริการธนาคารสำหรับลูกค้ารายย่อยของ Converse Bank ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำสำหรับลูกค้ารายย่อยในประเทศอาร์มีเนีย ก่อนหน้านี้ Raffi เคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของ iCON Communications ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายรุ่นบุกเบิกของประเทศ

ก่อนที่จะย้ายไปที่ประเทศอาร์มีเนีย เขาเป็นรองประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Fair Isaac Corporation (NYSE:FICO) และหลังจากเข้าร่วมงานกับบริษัทในปี 1999 ไม่นานนัก เขาก็ได้เปิดตัว Fair Isaac ซึ่งเป็นบริการอินเทอร์เน็ตรายแรกในตลาด และยังกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ต่างๆ&Ls; ที่สามารถทำรายได้ถึง 20% ของรายได้ทั้งหมด รวมทั้งเข้าร่วมเป็นสมาชิกในทีมบริหารของบริษัทด้วย

ก่อนหน้าที่ Raffi จะร่วมงานกับ Fair Isaac เขาเคยเป็นผู้จัดการอาวุโสของกลุ่มบริษัท Accenture (ชื่อเดิมคือ Andersen Consulting) Strategic Services โดยเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมกลยุทธ์สำหรับลูกค้าในบริการทางการเงิน โทรคมนาคม และเทคโนโลยีขั้นสูง

Raffi สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านศิลปศาสตร์และปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

Alfredo Patron, รองประธานกรรมการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ

Alfredo Patron

รองประธานกรรมการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ

Alfredo Patron ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจที่ TeamViewer ด้วยความสามารถด้านวิธีการสร้างพันธมิตรรูปแบบใหม่ที่ผลักดันให้ธุรกิจเติบโตจนเป็นที่รู้จัก Alfredo จึงได้เข้ามาร่วมงานกับ TeamViewer เมื่อเดือนพฤษภาคม 2015 เพื่อกำกับดูแลการพัฒนาธุรกิจของ TeamViewer โดยเฉพาะ ซึ่งเขาประจำการอยู่นอกเขต Bay Area ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ก่อนที่จะร่วมงานกับ TeamViewer นั้น Alfredo ทำงานที่ Skype และ Microsoft ระหว่างปี 1998 ถึง 2015 ในตำแหน่งผู้บริหารหลายแห่งในหลายพื้นที่ รวมทั้งเม็กซิโก สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ในช่วงเวลานั้น เขามีหน้าที่กำกับดูแลทีมที่ให้ความสำคัญกับการสร้างข้อเสนอที่น่าสนใจให้กับแอปพลิเคชันอันดับต้นๆ ซึ่งรวมถึง Office, Skype, Bing, Onedrive และ Onenote นอกจากนี้ Alfredo ยังกำกับดูแลทีมฝ่ายขายและการตลาดในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาสำหรับโทรศัพท์ Windows Phone ด้วย

Alfredo ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบจาก Universidad Anahuac del Sur ในเม็กซิโกซิตี และประกาศนียบัตรความเป็นเลิศด้านการตลาดจาก Kellogg School of Management นอกจากนี้ยังได้รับประกาศนียบัตรด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (Innovation and Entrepreneurship) จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดด้วย

Patryk Wlodarczyk, รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Patryk Wlodarczyk

รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Patryk Wlodarczyk รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ TeamViewer Patryk ร่วมงานกับ TeamViewer ในเดือนเมษายน 2016 และเข้ากำกับดูแลฝ่ายไอทีทั่วโลก

ทั้งนี้ Patryk ได้มีโอกาสร่วมงานกับ TeamViewer ตั้งแต่ตอนอยู่ที่ Brainloop AG โดยในตอนนั้นเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายไอทีที่ให้ความสำคัญกับการเปรรูประบบไอทีขององค์กร กลยุทธ์ด้านไอที และการปรับมุมมองด้านระบบไอทีให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร ซึ่งเขาเป็นผู้นำฝ่ายไอทีและศูนย์ข้อมูลที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลแพลตฟอร์ม SaaS ทั้งหมดใน 8 ประเทศ Patryk มีประสบการณ์ในฐานะหัวหน้าทีมและหัวหน้าโครงการระหว่างประเทศหลายโครงการทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นบริษัทตั้งใหม่ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ เขาเข้าร่วมงานกับ TeamViewer พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านไอทีมากกว่า 15 ปี

Patryk สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ด้านสนเทศศาสตร์จาก Polish-Japanese Institute of Information Technology