Ban lãnh đạo

Andreas König, Giám đốc Điều hành

Andreas König

Giám đốc Điều hành

Andreas König là Giám đốc Điều hành của TeamViewer từ tháng 5/2015. Được biết đến là người nhiệt huyết và không nản lòng, Andreas trước đây từng là một thành viên của Ban lãnh đạo Swisscom Ltd và là Giám đốc Điều hành tại Swisscom IT Services, nơi ông sáp nhập thành công hai đơn vị kinh doanh thành một thực thể duy nhất với hơn 4.500 nhân viên.

Từ 1996 đến 2012, Andreas đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại NetApp, nhà cung cấp hàng đầu của Hoa Kỳ về giải pháp lưu trữ và quản lý dữ liệu. Là Phó Chủ tịch cấp cao và Tổng Giám đốc khu vực EMEA (Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi), ông có công trong quá trình thành lập và mở rộng công ty trong thị trường Châu Âu. Dưới sự lãnh đạo của ông, doanh nghiệp này đã tăng đến hơn 2.000 nhân viên và tạo doanh thu hàng năm khoảng 2 tỷ USD.

Andreas học ngành Kỹ thuật Cơ khí tại Swiss Federal Institute of Technology Zurich (Học Viện Công nghệ Liên Bang Thụy Sĩ Zurich).

Tiến sĩ Thomas Nowak, Giaìm ðôìc TaÌi chiình

Tiến sĩ Thomas Nowak

Giaìm ðôìc TaÌi chiình

Tiến sĩ Thomas Nowak trõÒ thaÌnh Giaìm ðôìc TaÌi chiình cuÒa TeamViewer vaÌo thaìng 9/2016. Thomas gia nhâòp TeamViewer týÌ Vodafone nõi ông là Giám ðôìc ÐiêÌu hành khôìi Thiò trýõÌng Ðôìi taìc và sau ðó laÌ Giám ðôìc Tài chính trong hõn 8 nãm taòi Hà Lan, Výõng quôìc Anh và Ðýìc. Trong ba nãm qua, ông là thành viên cuÒa Ban kiêÒm soát và laÌ ChuÒ tiòch UÒy ban KiêÒm toán cuÒa Kabel Deutschland.

Thomas có thaÌnh tiìch laÌm viêòc xuâìt sãìc võìi gâÌn 20 nãm kinh nghiêòm trong liÞnh výòc công nghêò và có bãÌng tiêìn siÞ chuyên ngành Tài chính cuÒa trýõÌng Ðaòi hoòc Westfaelische-Wilhelms taòi Münster, Ðýìc. Sýò nghiêòp âìn týõòng vêÌ tài chính cuÒa ông bãìt ðâÌu vào nãm 1995 taòi Hoechst AG võìi tý caìch laÌ Giám ðôìc KiêÒm soát và Phát triêÒn Doanh nghiêòp.

Bernd Miehler, Phó Chủ tịch Điều hành, Hoạt động kinh doanh.

Bernd Miehler

Phó Chủ tịch Điều hành, Hoạt động kinh doanh

Bernd là Phó Chủ tịch Điều hành Hoạt động tại TeamViewer từ tháng 9/2014. Ông giám sát mảng Phát triển doanh nghiệp và phụ trách về  Program Office, Business Intelligence (giải pháp quản trị doanh nghiệp thông minh) và Khoa học dữ liệu. Nhóm của ông hỗ trợ Hoạch định kinh doanh, Chiến lược công ty và M&A (sáp nhập và mua lại) cũng như Thu mua.

Bernd trước đây là Phó Chủ tịch Cấp cao Phòng Kế hoạch và là thành viên của Quản lý Nhóm thuộc Jet Aviation AG tại Thụy Sỹ, công ty hàng đầu thế giới về kinh doanh hàng không. Ông phụ trách tiến trình chuyển đổi công ty và đã hợp nhất thành công hai lần mua lại. Trước đó, ông là Giám đốc cấp cao tại Global Management Consultancy A.T. Kearney trong lĩnh vực Hoạt động kinh doanh và M&A. Ông giữ chức vụ tại Brazil và Đức, làm việc chủ yếu về các dự án quốc tế.

Bernd học ngành Quản trị Kinh doanh và Quy trình Công nghệ tại Đại học Stuttgart, Đức và Đại học Massachusetts ở Dartmouth, Hoa Kỳ.

Kornelius Brunner, Phó Chủ tịch Cấp cao, Giám đốc Sáng tạo / Quản lý Sản phẩm

Kornelius Brunner

Phó Chủ tịch Cấp cao, Giám đốc Sáng tạo / Quản lý Sản phẩm

Kornelius Brunner là Phó Chủ tịch Cấp cao và Giám đốc sáng tạo tại TeamViewer từ tháng 6/2016. Là một thành viên của nhóm sáng lập công ty, Kornelius trước đây đứng đầu bộ phận Quản lý Sản phẩm cũng như bộ phận Nghiên cứu và Phát triển của TeamViewer. Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm và đóng vai trò chủ yếu giúp TeamViewer mở rộng thị trường kể từ khi công ty thành lập vào năm 2005.

Trước khi gia nhập TeamViewer, Kornelius giữ nhiều vai trò khác nhau trong mảng phát triển phần mềm và kế toán chủ chốt tại Rossmanith GmbH, nhà cung cấp giải pháp đảm bảo chất lượng và chứng nhận ISO 9001, và IQment, nhà cung cấp giải pháp quản lý nội dung và thương mại điện tử dựa trên web.

Tiến sĩ Mike Eissele, Phó Chủ tịch Cấp cao, Kỹ thuật

Tiến sĩ Mike Eissele

Phó Chủ tịch Cấp cao, Kỹ thuật

Mike Eissele là Phó Chủ tịch Cấp cao, bộ phận Kỹ thuật tại TeamViewer từ tháng 6/2016. Trước đó, ông là Phó Chủ tịch, bộ phận Kỹ thuật tại TeamViewer. Mike gia nhập TeamViewer vào năm 2009 với tư cách Trưởng bộ phận Phát triển Phần mềm và kể từ đó, ông phụ trách dẫn dắt bộ phận của mình đằng sau sự phát triển và triển khai tất cả các sản phẩm của TeamViewer.

Từ 2003 đến 2009, Mike đã tham gia Nhóm Nghiên cứu Trực quan tại Đại học Stuttgart với tư cách hội viên nghiên cứu và được trao bằng Tiến sĩ Khoa học Tự nhiên chuyên ngành Khoa học Máy tính cho những đóng góp của mình cho nhiều đề tài đồ họa máy tính và trực quan khác nhau.

Mike học ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Stuttgart chuyên về trực quan, đồ họa máy tính và hệ thống phân phối. Ông cũng đã được trao bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính vào năm 2002.

Stefan Prestele, Phó Chủ tịch Cấp cao & Giám đốc Tiếp thị

Stefan Prestele

Phó Chủ tịch Cấp cao & Giám đốc Tiếp thị

Stefan Prestele là Phó Chủ tịch Cấp cao & Giám đốc Tiếp thị tại TeamViewer. Ông được biết đến là người có khả năng đánh giá chính xác và xác định, nắm bắt và thực hiện chiến dịch thị trường toàn cầu năng động. Stefan gia nhập TeamViewer vào tháng 7/2016. Ông phụ trách tất cả hệ thống quy tắc tiếp thị bao gồm Tạo nhu cầu và Đột phá tăng trưởng, Tiếp thị số, Truyền thông và Quan hệ phân tích, Tiếp thị sản phẩm, Tiếp thị thị trường, Cam kết và Động viên khách hàng.

Trước khi gia nhập TeamViewer, Stefan là Phó Chủ tịch Cấp cao, bộ phận Chia sẻ dịch vụ tiếp thị tại Unify, nơi ông đã tích hợp thành công hoạch định, thực hiện và đo lường cho khắp đội ngũ tiếp thị toàn cầu thể hiện một nền văn hóa nghĩ đến digital đầu tiên (digital-first culture). Trước đó, ông làm việc tại Parallels với tư cách Giám đốc Cấp cao, bộ phận Tiếp thị và Hoạt động toàn cầu có trụ sở tại Seattle, nơi ông đã phát triển và thực hiện chiến lược triển khai ra thị trường và chiến lược tăng trưởng trên toàn thế giới được lồng vào giới thiệu các sản phẩm đăng ký mới.

Stefan đã giữ nhiều chức vụ chủ chốt về Tiếp thị, cũng như Tiếp thị kiêm PR trong vòng 20 năm qua tại các công ty như Adobe Systems và Macromedia.

Raffi M. Kassarjian, Tổng Giám đốc, IoT và Monitis

Raffi M. Kassarjian

Tổng Giám đốc, IoT và Monitis

Raffi Kassarjian là Tổng Giám đốc, bộ phận Mạng lưới thiết bị kết nối Internet (Internet of Things - IOT) và Monitis kể từ tháng 1/2016. Trước khi gia nhập TeamViewer, Raffi là Trưởng phòng Quản lý Sản phẩm, Tiếp thị và Dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho Converse Bank, một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Mỹ. Trước đó, Raffi là Giám đốc Điều hành của iCON Communications, một trong những nhà cung cấp dịch vụ internet không dây tiên phong của quốc gia.

Trước khi chuyển đến Armenia, ông là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tại Fair Isaac Corporation (NYSE:FICO). Ông nhanh chóng trình làng dịch vụ Internet đầu tiên của Fair Isaac ngay sau khi gia nhập công ty vào năm 1999. Sau đó, ông giám sát sản phẩm P&Ls; khác nhau ứng với 20% doanh thu công ty, và là thành viên của Ban lãnh đạo điều hành công ty.

Trước Fair Isaac, ông là Quản lý Cấp cao với Accenture (trước đây là Andersen Consulting) nhóm Dịch vụ chiến lược, nơi ông phụ trách cam kết chiến lược cho khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, viễn thông và công nghệ cao.

Raffi có bằng Cử nhân và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ Đại học Stanford.

Alfredo Patron, Phó Chủ tịch, Phát triển Kinh doanh

Alfredo Patron

Phó Chủ tịch, Phát triển Kinh doanh

Alfredo Patron là Phó Chủ tịch Phát triển Kinh doanh tại TeamViewer. Được biết đến với cách tiếp cận sáng tạo của mình để xây dựng mối quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, Alfredo gia nhập công ty vào tháng 5/2015 để lãnh đạo phát triển kinh doanh TeamViewer. Ông làm việc tại Bay Area ở California.

Trước khi gia nhập TeamViewer, Alfredo làm việc tại Skype và Microsoft từ 1998 đến 2015 trong nhiều vị trí lãnh đạo và khu vực địa lý khác nhau, bao gồm Mexico, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Trong thời gian này, ông lãnh đạo nhóm tập trung vào các giao dịch cho nhiều ứng dụng hàng đầu bao gồm Office, Skype, Bing, Onedrive và OneNote. Ông cũng đứng đầu nhóm bán hàng và tiếp thị khu vực EMEA cho Windows Phone.

Alfredo có bằng Cử nhân khoa học chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống từ trường Universidad Anahuac del Sur tại thành phố Mexico City và bằng xuất sắc về tiếp thị từ trường Kellogg School of Management. Ông cũng có chứng chỉ Đổi mới và Thành lập doanh nghiệp từ Đại học Stanford.

Patryk Wlodarczyk, Phó Chủ tịch, Công nghệ thông tin

Patryk Wlodarczyk

Phó Chủ tịch, Công nghệ thông tin

Patryk Wlodarczyk là Phó Chủ tịch, bộ phận Công nghệ thông tin tại TeamViewer. Patryk gia nhập TeamViewer vào tháng 4/2016 và kể từ đó đã dẫn dắt bộ phận CNTT toàn cầu.

Patryk gia nhập TeamViewer từ Brainloop AG, nơi ông là Trưởng bộ phận CNTT với trọng tâm tập trung vào chuyển đổi CNTT, Chiến lược CNTT và sự hài hòa của cảnh quan hệ thống CNTT. Là người đứng đầu CNTT và Hoạt động trung tâm dữ liệu, ông phụ trách tất cả các nền tảng SaaS tại 8 quốc gia. Trong thời gian này, Patryk đã dẫn dắt nhiều đội ngũ quốc tế và các dự án quốc tế trên toàn thế giới đạt được tất cả mọi thứ từ lúc khởi đầu cho đến các doanh nghiệp lớn. Ông đến với TeamViewer với trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT.

Ông có bằng Cử nhân Khoa học chuyên ngành Khoa học thông tin từ Viện Công nghệ Thông tin Ba Lan-Nhật Bản.