TeamViewer dành cho BlackBerry

Điều khiển máy tính từ xa cũng như truyền tập tin đến và từ máy tính từ xa. TeamViewer: ứng dụng Điều khiển từ xa dành cho BlackBerry yêu cầu phiên bản TeamViewer 10 để thiết lập kết nối. Vì mục đích thương mại, vui lòng kiểm tra ghi chú cấp giấy phép.

Tải về TeamViewer
Chính sách về quyền riêng tư


Có gì mới trong phiên bản 13
Sử dụng TeamViewer để kết nối đi từ xa với BlackBerry.