Mô-đun tùy chỉnh

Tạo mô-đun TeamViewer tùy chỉnh miễn phí có chứa văn bản và logo riêng. Tạo ghi chú cá nhân cho các tương tác với khách hàng.
Tạo mô-đun tùy chỉnh bằng bảng điều khiển TeamViewer Management Console.

Bảng điều khiển TeamViewer Management Console bao gồm nhiều tính năng cao cấp biến TeamViewer thành công cụ mạnh mẽ và đa năng cho hỗ trợ từ xa, truy cập từ xa và cộng tác.

Một trong số các tính năng có trong bảng điều khiển TeamViewer Management Console là khả năng thiết kế và triển khai mô-đun khách hàng tùy chỉnh.

Đăng nhập bằng tài khoản TeamViewer và bắt đầu ngay hôm nay!

Tạo mô-đun tùy chỉnh
Tạo mô-đun TeamViewer QuickSupport tùy chỉnh riêng.

QuickSupport tùy chỉnh

Khách hàng của bạn sử dụng mô-đun QuickSupport tùy chỉnh để cho phép truy cập vào máy tính của họ mà không cần phải cài đặt TeamViewer.

 • Bao gồm logo công ty và màu tùy chỉnh
 • Thêm tiêu đề và văn bản riêng
 • Tự động thêm người dùng vào danh sách Máy tính ̃& Liên hệ
 • Kích hoạt mẫu đánh giá hài lòng khách hàng khi kết thúc phiên
 • Tạo nút SOS trên màn hình nền của khách hàng
 • Cho phép khách hàng bắt đầu trò chuyện ngay lập tức
Tạo mô-đun TeamViewer QuickJoin tùy chỉnh riêng.

QuickJoin tùy chỉnh

Cho phép những người chưa cài đặt TeamViewer vẫn có thể tham gia vào cuộc họp.

 • Bao gồm logo công ty và màu tùy chỉnh
 • Thêm tiêu đề và văn bản riêng
 • Nhập dữ liệu cuộc họp đã xếp lịch để người tham gia có thể tự động tham gia
Tạo mô-đun TeamViewer Host tùy chỉnh riêng.

Host tùy chỉnh

Cài đặt mô-đun Host tùy chỉnh trên máy tính mà bạn cần truy cập không giám sát 24/7.

 • Bao gồm logo công ty và màu tùy chỉnh
 • Thêm tiêu đề và văn bản riêng
 • Tự động thêm thiết bị vào danh sách Máy tính ̃& Liên hệ
 • Cho phép khách hàng khởi chạy trường hợp dịch vụ
 • Áp dụng chính sách TeamViewer
 • Tạo mô-đun host tùy chỉnh cho thiết bị Android

Nút TeamViewer

Tạo nút TeamViewer riêng cho trang web của bạn.
Nhanh chóng và miễn phí! Liên kết đến TeamViewer hoặc trực tiếp đến mô-đun tùy chỉnh vừa tạo.

Tạo nút