Ứng dụng di động của TeamViewer

Truy cập máy tính từ xa bằng thiết bị di động.

TeamViewer: Điều Khiển Từ Xa

Truy cập máy tính từ xa liên tục với TeamViewer: Ứng dụng Điều khiển từ xa cho Android, iOS, Windows 10 Mobile, Windows 10, Windows Phone 8.1, Windows RT 8.1 và BlackBerry. Sử dụng thiết bị di động để cung cấp hỗ trợ tức thì hoặc để truy cập từ xa vào máy tính không giám sát. Vì mục đích thương mại, vui lòng kiểm tra ghi chú cấp giấy phép.

Google Play
App Store
Windows Store
BlackBerry World
Di động và linh hoạt với TeamViewer: ứng dụng Điều khiển từ xa
Dấu kiểm đen
Hỗ trợ đồng thời khách hàng và đồng nghiệp của bạn
Dấu kiểm đen
Truy cập máy tính văn phòng với tất cả tài liệu và ứng dụng được cài đặt của nó
Dấu kiểm đen
Quản trị từ xa các máy tính không giám sát (như máy chủ)
Dấu kiểm đen
Dễ dàng truyền tập tin đến và đi từ máy tính từ xa
Dấu kiểm đen
Miễn phí cho mục đích sử dụng phi thương mại: hỗ trợ gia đình và bạn bè hoặc tận hưởng truy cập từ xa vào máy tính của bạn

Cài QuickSupport để nhận hỗ trợ cho thiết bị Android hoặc iOS.

Hỗ trợ cho thiết bị di động với ứng dụng TeamViewer QuickSupport

Cài đặt TeamViewer QuickSupport trên thiết bị di động để cho phép máy tính Windows, Mac và Linux kết nối với thiết bị Android, Windows 10 Mobile hoặc iOS để cung cấp hỗ trợ cho bạn.

Xin lưu ý: Người dùng được cấp phép kết nối với thiết bị di động phải có giấy phép TeamViewer Premium hoặc Corporate để hỗ trợ từ xa cho thiết bị di động.

Tính năng
Dấu kiểm đen
Nhận được ảnh chụp màn hình theo thời gian thực từ thiết bị di động
Dấu kiểm đen
Điều khiển từ xa thiết bị Android (có sẵn cho Samsung, HTC, LG, ZTE và các hãng khác)
Dấu kiểm đen
Thiết lập Đẩy và kéo Wi-Fi
Dấu kiểm đen
Sao chép văn bản vào clipboard của thiết bị di động
Dấu kiểm đen
Trò chuyện với tính năng lắc

Ứng dụng di động TeamViewer Host

Ứng dụng TeamViewer Host cho phép điều khiển từ xa các thiết bị Android không giám sát. Do đó có thể kết nối ngay cả khi thiết bị hiện không được sử dụng hoạt động.

Google Play Tải về Android    TeamViewer Host (Android - Tải về)

Tải về Android    TeamViewer Host for Samsung (Android - Tải về)

Nhấp đây để biết thêm thông tin
TeamViewer cho Cuộc họp

Sau cùng, với TeamViewer cho Cuộc họp, bạn có thể sử dụng thiết bị Android hoặc iOS để tham gia cuộc họp. Không bao giờ bỏ lỡ thứ gì, ngay cả khi bạn đang trên đường.


TeamViewer cho Cuộc họp (Android - Google Play)

TeamViewer cho Cuộc họp (iOS - App Store)

Tải về Android    TeamViewer cho cuộc họp (Android - Tải về)