TeamViewer cho các Nhà phát triển

Với TeamViewer API bạn có thể tích hợp chức năng TeamViewer vào các hệ thống và nền tảng khác nhau.

TeamViewer API

Với TeamViewer API, bạn có thể phát triển các giải pháp tùy chỉnh để tích hợp TeamViewer vào môi trường làm việc của mình.

Khởi chạy phiên điều khiển từ xa từ hệ thống bộ phận trợ giúp bằng cách sử dụng TeamViewer API chẳng hạn. Hoặc chia sẻ màn hình làm việc từ ứng dụng VoIP.

Tìm hiểu thêm

Với TeamViewer API và Chia sẻ màn hình SDK, bạn có thể tích hợp các chức năng TeamViewer vào các hệ thống và nền tảng khác nhau.

Chia sẻ màn hình SDK cho iOS/Android

Với Chia sẻ màn hình SDK cho iOS/Android, bạn có thể cung cấp hỗ trợ từ xa nhanh chóng và trực quan cho ứng dụng iOS và Android. Với chia sẻ màn hình thời gian thực, bạn thấy được chính xác những gì người dùng thấy. SDK có thể được tích hợp dễ dàng vào bất kỳ ứng dụng nào.

Hỗ trợ từ xa ứng dụng iOS và Android theo khía cạnh mới.

Tìm hiểu thêm