Tích hợp TeamViewer vào Avira

Tích hợp TeamViewer cho Avira Online Essentials cho phép kết nối đến bất kỳ thiết bị nào bằng TeamViewer. Điều khiển từ xa thiết bị được quản lý chỉ với một nhấp chuột từ bảng điều khiển Avira.

Lý do tích hợp TeamViewer vào Avira

Kích hoạt TeamViewer trong Avira
Lợi ích

Bảo mật không chỉ có được bằng cách cài đặt ứng dụng chống virus. Ngoài điều này, việc cập nhật hệ điều hành và các ứng dụng đã cài đặt hoặc xử lý các sự cố khác là cần thiết. Thay vì thực hiện việc này bằng cách mượn máy tính xách tay của mẹ, giờ đây bạn có thể thực hiện tất cả từ xa từ bảng điều khiển của Avira Online Essential mà không phải rời khỏi máy tính của mình.

Tính năng
  • Biết được thiết bị đã sẵn sàng và cần xác minh
  • Tạo và tham gia phiên hỗ trợ trực tiếp từ bảng điều khiển Avira
  • Điều khiển từ xa thiết bị được quản lý
  • Sử dụng các tính năng kết hợp trong phiên (ví dụ trò chuyện, cuộc gọi video hoặc truyền tập tin)
Bắt đầu:

Tích hợp có sẵn theo mặc định bên trong bảng điều khiển Avira Online Essentials. Chỉ cần nhấp biểu tượng kết nối từ xa.

Avira Online Essentials