Ứng dụng TeamViewer choAWS WorkSpaces

Tích hợp TeamViewer cho AWS WorkSpaces cho phép hỗ trợ từ xa đến và từ thiết bị màn máy tính ảo.

Lý do kích hoạt TeamViewer cho AWS WorkSpaces

Kích hoạt TeamViewer trong AWS WorkSpaces Marketplace.
Lợi ích

Nhờ TeamViewer, bạn có thể dễ dàng thiết lập phiên điều khiển từ xa từ hoặc đến Amazon WorkSpace. Thật dễ dàng nếu muốn kết nối từ bất kỳ thiết bị vào Workspace hoặc từ Workspace vào bất kỳ máy tính để bàn hoặc thiết bị di động, với TeamViewer có thể thực hiện việc này chỉ với vài nhấp chuột. Với TeamViewer cho AWS, bạn sẽ không còn bị hạn chế truy cập máy khách ảo nữa. Tận dụng tính năng hỗ trợ từ xa, truy cập từ xa và cộng tác trực tuyến nhờ giải pháp hàng đầu.

Tính năng
  • Truy cập và tải về. Nhờ TeamViewer, bạn có thể dễ dàng kết nối với máy tính để bàn hoặc thiết bị di động khác và hoàn toàn kiểm soát máy tính từ xa bất kỳ như thể đang ngồi trước máy vậy
  • Nhận hỗ trợ trực tuyến từ bộ phận trợ giúp / bộ phận IT
  • Tổ chức họp trực tuyến bao gồm VoIP, trò chuyện, bảng tương tác whiteboard, truyền tập tin và tổ chức hội thảo qua video
  • Cộng tác với nhóm của mình và khách hàng bằng cách chia sẻ tài liệu và phối hợp với nhau trên cùng một thiết bị
  • Sử dụng ứng dụng không thích hợp với máy trạm bằng cách điều khiển thiết bị khác từ xa theo thời gian thực
  • Triển khai TeamViewer cho số lượng người dùng cuối cloud-desktop (máy tính ảo) bất kỳ chỉ bằng vài nhấp chuột trong bảng điều khiển AWS
  • Tất cả kết nối đều được mã hóa hoàn toàn
Bắt đầu: Đặt ứng dụng TeamViewer trong AWS WorkSpaces Marketplace

Chỉ cần tải về ứng dụng trong AWS WorkSpaces Marketplace rồi thực hiện theo từng bước để mua giấy phép TeamViewer theo yêu cầu trực tiếp trong AWS WorkSpaces Marketplace.

Mở AWS WorkSpaces Marketplace