TeamViewer Chat Widget

Widget trò chuyện của TeamViewer tạo khả năng tích hợp trò chuyện TeamViewer có đầy đủ tính năng vào bất kỳ phần nào của ứng dụng web.

Teamviewer Chat Widget
Lợi ích

Dễ dàng tích hợp trò chuyện có đầy đủ tính năng vào môi trường làm việc và trò chuyện với các liên hệ TeamViewer mà không cần bật ứng dụng. Chỉ cần nỗ lực tối thiểu lập kế hoạch.

Tính năng
  • Trò chuyện riêng với các máy tính và liên hệ
  • Trò chuyện với một nhóm các liên lệ
  • Hỗ trợ đa nền tảng
  • Đồng bộ với mọi cài đặt TeamViewer
  • Lịch sử trò chuyện đầy đủ
Bắt đầu:

Sao chép đoạn mã và dán vào mã của ứng dụng web.

Sao chép đoạn mã