Báo cáo

API báo cáo tạo khả năng truy cập thông tin lập hóa đơn và báo cáo kết nối của tài khoản TeamViewer.

Quản lý người dùng
Lợi ích

Xuất tất cả báo cáo kết nối TeamViewer để tạo thống kê, lập hóa đơn hoặc nhập chúng vào các ứng dụng khác để xử lý thêm.

Tính năng
  • Xuất tất cả báo cáo kết nối TeamViewer vào tập tin CSV.
  • Chọn cột để xuất vào.
  • Tự động xuất thông tin kết nối sử dụng các phương pháp linh hoạt của API.
Tài liệu API

Tài liệu của TeamViewer API đưa ra mô tả chi tiết các phương pháp có sẵn (bao gồm các ví dụ về yêu cầu phương pháp) cũng như thông tin cơ bản khi sử dụng API.

Bạn có thể tải về tài liệu TeamViewer API dưới dạng PDF bên dưới.

Tải về
Bắt đầu:

Tích hợp này có sẵn cho PowerShell và Python và có thể phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tải về