Quản lý người dùng

API Quản lý người dùng tạo khả năng quản lý người dùng trong hồ sơ công ty TeamViewer của bạn.

Quản lý người dùng
Lợi ích

Cài đặt TeamViewer cho công ty của bạn dễ dàng hơn bao giờ hết. Tạo tất cả người dùng công ty TeamViewer của bạn với thao tác nhập đơn giản.

Tính năng
  • Nhập chứng danh người dùng từ tập tin CSV vào quản lý Người dùng của hồ sơ công ty TeamViewer.
  • Chọn tên, mật khẩu, địa chỉ e-mail và quyền hạn của người dùng cho mỗi người dùng.
  • Cũng có thể nhập các thay đổi tài khoản người dùng hiện hữu.
Tài liệu API

Tài liệu của TeamViewer API đưa ra mô tả chi tiết các phương pháp có sẵn (bao gồm các ví dụ về yêu cầu phương pháp) cũng như thông tin cơ bản khi sử dụng API.

Bạn có thể tải về tài liệu TeamViewer API dưới dạng PDF bên dưới.

Tải về
Bắt đầu:

Tích hợp này có sẵn cho PowerShell và Python và có thể phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tải về