So sánh Các gói giấy phép
và Tính năng

Business
Premium
Corporate
US$ 49.00
US$ 99.00
US$ 199.00

mỗi tháng

thanh toán hàng năm thông qua hệ thống tự động gia hạn

mỗi tháng

thanh toán hàng năm thông qua hệ thống tự động gia hạn

mỗi tháng

thanh toán hàng năm thông qua hệ thống tự động gia hạn

Mua Đăng ký
Mua Đăng ký
Mua Đăng ký

Luôn cập nhật với các tính năng mới nhất!

Người dùng được cấp phép

1*

tối đa
50

tối đa
200

Người dùng cùng lúc

1

1

3

Điểm cuối không hạn chế

dấu kiểm xanh lá

dấu kiểm xanh lá

dấu kiểm xanh lá

Quản lý thiết bị nâng cao

tối đa
200

tối đa
400

tối đa
1000

servicecamp

dấu thập đỏ

3 nhân viên

5 nhân viên

Hỗ trợ ưu tiên từ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi (12 tháng)

dấu thập đỏ

dấu thập đỏ

dấu kiểm xanh lá

Hỗ trợ từ xa tức thì và truy cập không giám sát

dấu kiểm xanh lá

dấu kiểm xanh lá

dấu kiểm xanh lá

Mở
Đóng
 
 
Họp và thuyết trình

dấu kiểm xanh lá

dấu kiểm xanh lá

dấu kiểm xanh lá

Mở
Đóng
 
 
Khả năng kết nối đa nền tảng

dấu kiểm cam

dấu kiểm xanh lá

dấu kiểm xanh lá

Mở
Đóng
 
 
Tùy chỉnh và tích hợp

dấu kiểm cam

dấu kiểm xanh lá

dấu kiểm xanh lá

Mở
Đóng
 
 
Quản lý và quản trị

dấu kiểm cam

dấu kiểm cam

dấu kiểm xanh lá

Mở
Đóng
 
 
Làm việc nhóm và báo cáo

dấu thập đỏ

dấu kiểm cam

dấu kiểm xanh lá

Mở
Đóng
 
 
Các AddOn Có sẵn

dấu kiểm cam

dấu kiểm xanh lá

dấu kiểm xanh lá

Mở
Đóng
 
 
* Với giấy phép Business, bạn có thể sử dụng tài khoản trên tối đa 3 thiết bị (ví dụ máy tính, máy chủ hoặc thiết bị di động).

Tất cả giao dịch mua bán là giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Giá niêm yết không bao gồm thuế bán hàng.
Toàn bộ tập hợp tính năng được định rõ tại đây đều thuộc về phiên bản Windows. Để biết chức năng chính xác của các phiên bản khác, tham khảo phiên bản thử nghiệm tương ứng cho Mac / Linux / iOS / Android / nền tảng Windows phổ thông / BlackBerry.
Bạn có thắc mắc gì không?

Nhóm chuyên môn của chúng tôi sẵn sàng giải đáp thắc mắc về các vấn đề cấp phép và kỹ thuật.


Vui lòng gọi điện thoại cho chúng tôi từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:00 AM giờ đến 8:00 PM (EST) giờ hoặc gửi phiếu yêu cầu dịch vụ vào bất kỳ lúc nào.

 1 800 638 0253 (miễn cước)