Bảo mật và quyền riêng tư của bạn là vấn đề cốt lõi đối với chúng tôi

Dữ liệu của bạn được an toàn

Trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, bảo mật và quyền riêng tư là các vấn đề quan trọng và đáng được bảo vệ cẩn thận. Do đó chúng tôi đã cố gắng nỗ lực cung cấp các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất cho bạn. Làm được điều đó trên trang web này, trong TeamViewer hoặc bảng điều khiển TeamViewer Management Console, dữ liệu của bạn sẽ được an toàn.

null

Mật mã hóa

TeamViewer bao gồm mật mã hóa toàn bộ, dựa trên trao đổi mã khóa công cộng/cá nhân RSA và mã hóa phiên AES (256 Bit). Công nghệ này dựa trên các tiêu chuẩn giống như https/SSL và được xem là an toàn tuyệt đối theo các tiêu chuẩn hiện nay. Trao đổi mã khóa cũng bảo đảm bảo vệ toàn bộ dữ liệu từ khách hàng đến khách hàng. Điều này có nghĩa là ngay cả các máy chủ định tuyến sẽ không thể đọc được luồng dữ liệu.

Bảo vệ truy cập

Ngoài các ID đối tác, TeamViewer tạo mật khẩu phiên thay đổi mỗi khi khởi động phần mềm để tăng cường an ninh chống lại việc truy cập trái phép vào hệ thống điều khiển từ xa. Các chức năng liên quan đến bảo mật như truyền tệp có yêu cầu thêm xác nhận chủ động của đối tác từ xa. Ngoài ra cũng không thể kiểm soát vô hình một máy tính. Vì lý do bảo vệ dữ liệu, người ngồi trên máy tính từ xa phải có khả năng phát hiện khi có người truy cập vào máy.

null
null

Two Factor Authentication

TeamViewer hỗ trợ các công ty về các yêu cầu tuân thủ HIPAA và PCI. Two factor authentication thêm lớp bảo mật bổ sung để bảo vệ tài khoản TeamViewer không bị truy cập trái phép. Khi kết hợp với điều khiển truy cập thông qua danh sách màu trắng, TeamViewer cho phép bạn làm cho HIPAA và PCI sẵn sàng. Với two factor authentication, bên cạnh tên người dùng và mật khẩu, cần có mã được tạo ra trên thiết bị di động để đăng nhập vào tài khoản TeamViewer. Mã được tạo thông qua thuật toán mật khẩu một lần theo thời gian (TOTP). Mã TOTP được bảo vệ bởi SRP, do đó hoàn hảo trong việc chống không bị tấn công nghe lén dữ liệu truyền man in the middle.
null

Dấu Chất lượng

TeamViewer đã được chứng nhận bởi “Bundesverband der IT-Sachverständigen und Gutachter e.V.”( BISG e.V. , Hiệp hội thẩm định và đánh giá CNTT của Đức) với dấu chất lượng năm sao.
null

VB100

TeamViewer Endpoint Protection (Phần mềm chống độc hại ITbrain) vừa được trao chứng nhận VB100 về độ tin cậy của tạp chí “Virus Bulletin”. Giải thưởng này chứng nhận mức phát hiện 100% phần mềm độc hại được liệt kê là ‘In the Wild’ (có mức độ lây lan rộng) của tổ chức “WildList Organization”. Ngoài ra, phần mềm chống độc hại được trao chứng nhận này không được tạo ra bất kỳ kết quả kiểm tra sai nào.
null

Chứng nhận Chất lượng ISO 9001:2008

TeamViewer Germany GmbH là một trong số rất ít công ty về thị trường điều khiển từ xa có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001.
null

Chữ ký bằng mật mã

Tất cả tập tin chương trình được bảo vệ an toàn bằng công nghệ ký tên bằng mã VeriSign. Điều này cho phép bạn xác minh nguồn gốc lệnh thực thi nhận được.
null

Điều khoản bảo mật

Thông tin chi tiết về chính sách bảo mật được cung cấp dưới dạng pdf:

Cần nhiều hơn? Các ưu đãi độc quyền và tin tức mới nhất: Thư tin của chúng tôi!