Trở thành Đối tác được ủy quyền

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc bán sản phẩm TeamViewer và trở thành đối tác được ủy quyền. Vui lòng điền vào mẫu bên dưới để cung cấp cho chúng tôi thông tin sơ bộ về công việc của bạn.

Khi nhận được yêu cầu, Nhóm bán hàng kênh của chúng tôi sẽ liên hệ ngay với bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc trong thời gian chờ đợi, vui lòng gửi email đến global-channels@teamviewer.com.


* Trường yêu cầu
Tổ chức *
Địa chỉ công ty *
Mã Zip *
Thành phố *
Quốc gia *
Bạn *
Tên *
Thư điện tử *
Điện thoại *
Loại Đối tác *
Thị trường phục vụ *

Doanh thu dự kiến với TeamViewer mỗi năm *
Tiền tệ *