Tính năng QuickSupport mới
xem trước trong phiên bản mới nhất

Kết nối và điều khiển bất kỳ thiết bị Windows 10 Mobile nào từ máy tính bàn, máy Mac, hoặc thiết bị Linux với sự ra mắt đặc biệt của ứng dụng QuickSupport (Xem trước) dành cho Windows 10 Mobile. Đây là khả năng đặc biệt trong số các giải pháp phần mềm điện toán.

TeamViewer dành cho ứng dụng Windows

Điều khiển các máy tính từ xa qua thiết bị Windows 10 / Windows 10 Mobile của bạn. Để sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng xem những lưu ý về giấy phép.

Các nội dung tải xuống Bổ sung

three different devices using TeamViewer

Hỗ trợ tức thì:

TeamViewer QuickSupport (Xem trước)

Cài đặt TeamViewer QuickSupport trên thiết bị di động của bạn để cho phép các máy tính Windows, Mac, và Linux kết nối đến thiết bị Android, Windows 10 Mobile, hoặc iOS để hỗ trợ bạn.

Cần nhiều hơn? Các ưu đãi độc quyền và tin tức mới nhất: Thư tin của chúng tôi!