Các tích hợp TeamViewer

Sử dụng các tính năng của TeamViewer trong các ứng dụng của bạn bằng cách tận dụng các tích hợp TeamViewer dựng sẵn, API của TeamViewer và tính năng chia sẻ màn hình SDK cho thiết bị iOS và Android.

Khám phá các tích hợp dựng sẵn của chúng tôi nhằm hỗ trợ công việc hàng ngày của bạn

Mở rộng môi trường làm việc thông thường của bạn bằng cách áp dụng các tính năng của TeamViewer

Tích hợp các tính năng của TeamViewer vào hệ thống quản lý dịch vụ CNTT, bộ phận hỗ trợ dịch vụ, quản lý tính lưu động của doanh nghiệp, giám sát từ xa hoặc hệ thống quản lý quan hệ khách hàng của bạn. Sử dụng các ứng dụng và tập lệnh dựng sẵn của chúng tôi, hoặc thậm chí phát triển các giải pháp tùy chỉnh của riêng bạn. API của TeamViewer là một giao diện linh hoạt và cho phép điều chỉnh.

Thiết lập các tích hợp tùy chỉnh cho môi trường ứng dụng của bạn

Tích hợp TeamViewer vào các hệ thống hiện tại trong môi trường làm việc của bạn. Dù là với các hệ thống ITSM, EMM, RMM hoặc CRM cũng như các ứng dụng dịch vụ trợ giúp, email hoặc web, các tích hợp TeamViewer đều cho phép bạn kết hợp nhiều bước và tối ưu hóa quy trình của bạn.

Tận hưởng các lợi thế sau:

  • Làm việc tập trung từ một vị trí duy nhất
  • Không còn phải chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng
  • Đơn giản hóa và tự động hóa các bước quy trình
  • Thực hiện các điều chỉnh tùy chỉnh bằng cách dùngAPI của TeamViewer
  • Hỗ trợ từ xa các ứng dụng của riêng bạn trên thiết bị iOS và Android bằng tính năng chia sẻ màn hình SDK
  • Sử dụng bất kỳ phiên bản TeamViewer đầy đủ nào để kết nối một cách dễ dàng với bất kỳ ứng dụng nào có tích hợp SDK
Get exclusive deals and the latest news Newsletter Subscription