Trường hợpsử dụng

Các ví dụ về cách TeamViewer có thể đơn giản hóa cuộc sống thường ngày của bạn

Hỗ trợ từ xa – Trợ giúp người khác

Tạo hỗ trợ nội bộ hoặc hỗ trợ dịch vụ cho khách hàng.
Hỗ trợ CNTT nội bộ
Từ doanh nghiệp đến các công ty nhỏ, hỗ trợ cho tất cả nhân viên công ty và các thiết bị khác nhau của họ.
Dịch vụ hỗ trợ CNTT
Hỗ trợ CNTT cho khách hàng và dễ dàng duy trì bản ghi chính xác trong khi hỗ trợ.
Hỗ trợ Kỹ thuật cho khách hàng
Hỗ trợ khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ của bạn.
Trợ giúp gia đình và bạn bè – Miễn phí cho sử dụng cá nhân
Tải về và sử dụng TeamViewer miễn phí để trợ giúp gia đình và bạn bè về các vấn đề hỗ trợ kỹ thuật.
Tìm hiểu thêm

Truy cập từ xa – Kết nối với thiết bị

Thiết lập truy cập cố định và điều khiển, giám sát và bảo trì thiết bị từ xa.
Truy cập không giám sát
Sử dụng TeamViewer để truy cập máy tính mọi lúc mọi nơi.
Quản lý thiết bị ở qui mô doanh nghiệp
TeamViewer có thể được sử dụng làm nền tảng quản lý CNTT đơn giản đáng ngạc nhiên nhưng đầy mạnh mẽ mà bạn có thể tích hợp trực tiếp vào môi trường làm việc.
Bảo trì thiết bị không giám sát
Bảo trì và giám sát trang thiết bị từ xa từ sự tiện nghi và an toàn từ một nơi khác.
Điều khiển thiết bị từ xa – miễn phí cho sử dụng cá nhân
Kết nối máy tính tại văn phòng như thể bạn đang ngồi trước nó.
Tìm hiểu thêm

Họp & Cộng tác

Tiến hành họp, thuyết trình, hội thảo đào tạo và hội thảo tương tác
Thuyết trình và họp
Các cuộc họp Hội đồng quản trị, thuyết trình chiến dịch hàng quý cho bán hàng hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ: TeamViewer kết nối mọi người lại với nhau.
Liên lạc và cộng tác
Làm việc cùng nhau về một dự án hoặc trao đổi ý kiến và thông tin trong thảo luận nhóm hoặc hội thoại riêng thông qua trò chuyện, VoIP và video.
Giữ liên lạc – miễn phí cho sử dụng cá nhân
Liên lạc với gia đình và bạn vè thông qua trò chuyện, gọi video, chia sẻ màn hình và các tính năng khác.
Tìm hiểu thêm

Làm việc tại nhà

Làm việc tại nhà cho ngày làm việc hoặc thậm chí biến ngôi nhà làm văn phòng làm việc.
Kết nối với máy tính tại văn phòng
Làm việc tại nhà bằng cách truy cập máy tính tại văn phòng như thể bạn đang ngồi trước nó.
Sử dụng máy tính tại nhà để kết nối mọi nơi
Nhà chính là văn phòng làm việc của bạn. Sử dụng Máy tính để kết nối với khách hàng, đối tác và cộng tác kinh doanh.
Tìm hiểu thêm

Kết nối di động liên tục

Sử dụng thiết bị di động để tạo hỗ trợ hoặc kết nối với máy tính mọi nơi.
Cung cấp hỗ trợ từ mọi nơi
Sử dụng thiết bị di động (Android, iOS, Windows, BlackBerry) để kết nối với và hỗ trợ cho bất kỳ máy tính Windows, macOS hoặc Linux.
Kết nối từ mọi nơi
Sử dụng thiết bị di động (Android, iOS, Windows, BlackBerry) để kết nối với máy tính và truy cập dữ liệu.
Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ thiết bị di động từ xa

Hỗ trợ kỹ thuật cho thiết bị di động hoặc cho chính ứng dụng di động của bạn.
Hỗ trợ kỹ thuật cho thiết bị di động
Sử dụng máy tính Windows, macOS hoặc Linux để kết nối với thiết bị di động.
Hỗ trợ kỹ thuật cho ứng dụng di động
Tạo hỗ trợ cho ứng dụng di động riêng của bạn từ chính bên trong ứng dụng bằng tính năng chia sẻ màn hình SDK của TeamViewer.
Tìm hiểu thêm