Hỗ trợ thiết bị di động từ xa

Hỗ trợ kỹ thuật cho thiết bị di động hoặc cho chính ứng dụng di động của bạn.

Hỗ trợ kỹ thuật cho thiết bị di động

Số lượng thiết bị di động được sử dụng trong thế giới kinh doanh đã mở rộng với tốc độ cực nhanh trong thập kỷ qua, và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục. Hiện tại, nhiều công ty tuyên bố rằng hỗ trợ cho khả năng di động là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược CNTT tổng thể của họ.

  • Kết nối với thiết bị di động từ bất kỳ máy tính Windows, macOS hoặc Linux hoặc thậm chí máy tính khác.

  • Kiểm tra trạng thái thiết bị, cài ứng dụng và thiết lập đẩy/kéo thích hợp.

  • Điều khiển từ xa thiết bị sử dụng nền tảng Windows phổ thông và Android (ngay cả khi không giám sát).

  • Hỗ trợ thiết bị iOS thông qua chia sẻ màn hình, đẩy/kéo thông số cài đặt, chia sẻ tập tin, và một SDK cho các ứng dụng đặc thù.

Hỗ trợ kỹ thuật cho ứng dụng di động

Nhận đánh giá 5 sao cho ứng dụng của bạn bằng cách cung cấp hỗ trợ tuyệt vời cho khách hàng thông qua tính năng chia sẻ màn hình SDK của TeamViewer cho Android và iOS. Là người phát triển phần mềm, bạn có khả năng tạo hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng vào ứng dụng của mình bằng cách tận dụng tối đa các tính năng hỗ trợ của TeamViewer.

  • Khách hàng yêu cầu hỗ trợ từ bên trong ứng dụng của bạn, rồi sau đó tạo trường hợp dịch vụ.

  • Bộ phận hỗ trợ của bạn kết nối với thiết bị di động của khách hàng để cung cấp hỗ trợ tức thì.

Cách bắt đầu

Máy đối tác tải về ứng dụng TeamViewer QuickSupport trên thiết bị di động.

Nhờ đối tác khởi động ứng dụng và cung cấp ID TeamViewer của thiết bị cho bạn để thiết lập kết nối từ máy tính của bạn.

Cửa sổ phiên TeamViewer mới sẽ xuất hiện, giúp bạn hỗ trợ cho thiết bị di động.

Chia sẻ màn hình SDK cho iOS/Android

Hỗ trợ từ xa cho ứng dụng iOS hoặc Android – Chia sẻ màn hình SDK cho iOS/Android

SDK cho phép chia sẻ màn hình thời gian thực của bất kỳ ứng dụng iOS hoặc Android. Tích hợp SDK vào bất kỳ ứng dụng riêng nào của bạn thật dễ dàng và cho phép hỗ trợ từ xa. Thậm chí cho phép người hỗ trợ điều khiển từ xa ứng dụng Android của bạn. Hỗ trợ của các ứng dụng di động cho iPhone, iPad hoặc bất kỳ thiết bị Android chưa bao giờ dễ dàng hơn như vậy.

Tìm hiểu thêm