Đăng nhập của Khách hàng

Bảng Quản lý

Bảng Quản lý là một trung tâm kiểm soát dựa trên web cho tài khoản TeamViewer của bạn. Ví dụ, bạn có thể bắt đầu các kết nối, quản lý các liên hệ và báo cáo hoặc sử dụng các chức năng quản trị.

Cổng thông tin Khách hàng

Trong Cổng Thông tin Khách hàng TeamViewer, bạn có thể xem và quản lý dữ liệu khách hàng, hóa đơn và giấy phép của mình. Để truy cập, bạn sẽ nhận được một liên kết kích hoạt.

  • 85.216 lượt đánh giá

  • 3.223 lượt đánh giá

  • 2.504 lượt đánh giá

  • 11.310 lượt đánh giá