Dấu in

Thông tin phù hợp với Điều 5 Đạo luật Telemedia của Đức

Nhà cung cấp của tất cả các dịch vụ thuộc www.teamviewer.com, ngoại trừ trang phụ “Quan hệ Nhà đầu tư”, là
TeamViewer Germany GmbH
Bahnhofsplatz 2
73033 Göppingen
Đức

Quản lý: Oliver Steil, Michael Wilkens, Peter Turner, Mei Dent

PhoneSố điện thoại: +49 7161 60692 50
Fax: +49 7161 60692 79
E-Mail: [email protected]
Đăng ký: Ulm HRB 534075
VAT: DE245838579

Nhà cung cấp nội dung được cung cấp trong trang phụ “Quan hệ Nhà đầu tư” là
TeamViewer SE
Bahnhofsplatz 2
73033 Goeppingen
Đức

Thành viên Hội đồng Quản trị: Oliver Steil (Chủ tịch), Michael Wilkens, Peter Turner, Mei Dent

PhoneSố điện thoại: +49 7161 60692 50
Fax: +49 7161 60692 79
E-Mail: [email protected]
Đăng ký: HRB 745906
VAT: DE325349124

Muốn liên hệ với chúng tôi tại trụ sở chính?

Vui lòng gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 08:00 đến 18:00 giờ.

Ở số sau, chúng tôi rất sẵn lòng trả lời các câu hỏi không liên quan đến sản phẩm hoặc cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến công ty. Dịch vụ bán hàng và hỗ trợ sản phẩm có sẵn qua các trang liên hệhỗ trợ.

TeamViewer Germany GmbH: +49 7161 60692 50
TeamViewer SE: +49 7161 60692 10