Phiên bản TeamViewer trước đây

Bằng việc cài đặt và sử dụng TeamViewer, bạn chấp nhận Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Windows

Phiên bản hiện tại: 12.0.259192
 • TeamViewer Full Client

  Thiết lập các kết nối đến và đi giữa các thiết bị

  Hỗ trợ và truy cập từ xa trong thời gian thực

  Giám sát, vá và bảo vệ các thiết bị của bạn

 • TeamViewer QuickSupport

  Nhận hỗ trợ từ xa ngay lập tức. TeamViewer QuickSupport là một mô-đun nhỏ dành cho khách hàng không yêu cầu cài đặt hoặc quyền quản trị viên – chỉ cần tải xuống, nhấp đúp và tham gia phiên từ xa bằng cách nhập mã phiên do chuyên gia của bạn cung cấp. Bạn cũng có thể trực tiếp nhấp vào liên kết phiên được gửi cho bạn.

 • TeamViewer QuickJoin

 • TeamViewer Host

  TeamViewer Host được sử dụng để truy cập các máy tính từ xa 24/7, đây là giải pháp lý tưởng cho việc giám sát thiết bị từ xa, bảo trì máy chủ hoặc kết nối máy tính bàn, máy Mac hoặc máy Linux ở văn phòng hoặc tại nhà mà không cần phải chấp nhận kết nối đến trên thiết bị từ xa (truy cập không giám sát). Cài đặt TeamViewer Host trên thiết bị của bạn để dễ dàng truy cập chúng.

 • TeamViewer Portable

  TeamViewer Portable nói chung bao gồm tất cả tính năng của phiên bản TeamViewer đầy đủ mà không cần cài thêm bất cứ gì. Thay vào đó, TeamViewer Portable chạy trực tiếp từ USB hoặc Đám mây — TeamViewer Portable là giải pháp hoàn hảo khi bạn đang di chuyển và sử dụng nhiều máy tính khác nhau.

 • TeamViewer MSI Package

  TeamViewer MSI là một gói cài đặt thay thế cho phiên bản đầy đủ của TeamViewer Remote hoặc TeamViewer Host. TeamViewer MSI được dùng để triển khai TeamViewer thông qua Chính sách Nhóm (GPO) trong tên miền Active Directory.

  Vui lòng lưu ý: TeamViewer MSI chỉ có sẵn với giấy phép Corporate.

macOS

Phiên bản hiện tại: 12.0.259192
 • TeamViewer Full Client

  Thiết lập các kết nối đến và đi giữa các thiết bị

  Hỗ trợ và truy cập từ xa trong thời gian thực

  Giám sát, vá và bảo vệ các thiết bị của bạn

 • TeamViewer QuickSupport

  Nhận hỗ trợ từ xa ngay lập tức. TeamViewer QuickSupport là một mô-đun nhỏ dành cho khách hàng không yêu cầu cài đặt hoặc quyền quản trị viên – chỉ cần tải xuống, nhấp đúp và tham gia phiên từ xa bằng cách nhập mã phiên do chuyên gia của bạn cung cấp. Bạn cũng có thể trực tiếp nhấp vào liên kết phiên được gửi cho bạn.

 • TeamViewer Host

  TeamViewer Host được sử dụng để truy cập các máy tính từ xa 24/7, đây là giải pháp lý tưởng cho việc giám sát thiết bị từ xa, bảo trì máy chủ hoặc kết nối máy tính bàn, máy Mac hoặc máy Linux ở văn phòng hoặc tại nhà mà không cần phải chấp nhận kết nối đến trên thiết bị từ xa (truy cập không giám sát). Cài đặt TeamViewer Host trên thiết bị của bạn để dễ dàng truy cập chúng.

 • TeamViewer QuickJoin

Android

Phiên bản hiện tại: 12
 • TeamViewer Full Client

  Điều khiển các máy tính từ xa cũng như truyền tải tập tin đến và đi từ máy tính từ xa. Để sử dụng cho mục đích thương mại, vui lòng tuân thủ những lưu ý về giấy phép này.

Linux

Phiên bản hiện tại: 12.0.259198
 • TeamViewer Full Client

  Thiết lập các kết nối đến và đi giữa các thiết bị

  Hỗ trợ và truy cập từ xa trong thời gian thực

  Giám sát, vá và bảo vệ các thiết bị của bạn