Các phiên bản trước của TeamViewer 10 – 11 – 12 – 13 – 14

Các bản tải về tại trang này chỉ được đề xuất sử dụng cho người dùng có giấy phép cũ không thể sử dụng với phiên bản mới nhất.

Chính sách về quyền riêng tư

Hơn 2.5 tỷ

thiết bị được kết nối

lên tới 45 triệu

thiết bị trực tuyến cùng một lúc

> 500,000

khách hàng hài lòng

> 200 triệu

người dùng hoạt động

TeamViewer 14 Download

Linux (v14.7.258816):

Chính sách về quyền riêng tư

TeamViewer

TeamViewer Host

TeamViewer 13 Download

Linux (v13.2.258818):

Chính sách về quyền riêng tư

TeamViewer

TeamViewer Host

TeamViewer 14 Phiên bản

TeamViewer 14 Download

Linux (v14.7.258816):

Chính sách về quyền riêng tư

TeamViewer

TeamViewer Host

TeamViewer 13 Phiên bản

TeamViewer 13 Download

Linux (v13.2.258818):

Chính sách về quyền riêng tư

TeamViewer

TeamViewer Host

TeamViewer 12 Phiên bản
TeamViewer 11 Phiên bản
TeamViewer 10 Phiên bản

Cập nhật

Giá cả và thông tin chi tiết về cấp giấy phép có thể tìm thấy trên webshop của chúng tôi:

Cần nhiều hơn? Các ưu đãi độc quyền và tin tức mới nhất: Thư tin của chúng tôi!