Các phiên bản trước của TeamViewer
11 – 12 – 13 – 14

Các bản tải về tại trang này chỉ được đề xuất sử dụng cho người dùng có giấy phép cũ không thể sử dụng với phiên bản mới nhất.

TeamViewer 14 Tải xuống

Linux

Phiên bản hiện tại: 14.7.48671

TeamViewer

TeamViewer Host

TeamViewer 13 Tải xuống

Linux

Phiên bản hiện tại: 13.2.153830

TeamViewer

TeamViewer Host

TeamViewer 14

TeamViewer 14 Tải xuống

Linux

Phiên bản hiện tại: 14.7.48671

TeamViewer

TeamViewer Host

TeamViewer 13

TeamViewer 13 Tải xuống

Linux

Phiên bản hiện tại: 13.2.153830

TeamViewer

TeamViewer Host

TeamViewer 12
TeamViewer 11
Cần nhiều hơn? Các ưu đãi độc quyền và tin tức mới nhất: Thư tin của chúng tôi!