Сравнете лицензните пакети
и функции

Business
Premium
Corporate
US$ 49.00
US$ 99.00
US$ 199.00

на месец

годишно таксуване чрез автоматично подновяване

на месец

годишно таксуване чрез автоматично подновяване

на месец

годишно таксуване чрез автоматично подновяване

Купете абонамент
Купете абонамент
Купете абонамент

Винаги актуални с най-новите възможности!

Лицензирани потребители

1*

до
50

до
200

Конкурентни потребители

1

1

3

Неограничени крайни точки

зелена отметка

зелена отметка

зелена отметка

Разширено управление на устройства

до
200

до
400

до
1000

servicecamp

червено кръстче

3 Допълнителни агенти

5 Допълнителни агенти

Приоритетна поддръжка от нашия персонал за техническа поддръжка(12 месеца)

червено кръстче

червено кръстче

зелена отметка

Незабавна дистанционна поддръжка и неприсъствен достъп

зелена отметка

зелена отметка

зелена отметка

Отвори
Затваряне
 
 
Срещи и презентации

зелена отметка

зелена отметка

зелена отметка

Отвори
Затваряне
 
 
Възможност за свързване на множество платформи

оранжева отметка

зелена отметка

зелена отметка

Отвори
Затваряне
 
 
Персонализация и интеграция

оранжева отметка

зелена отметка

зелена отметка

Отвори
Затваряне
 
 
Управление и администриране

оранжева отметка

оранжева отметка

зелена отметка

Отвори
Затваряне
 
 
Екипна работа и докладване

червено кръстче

оранжева отметка

зелена отметка

Отвори
Затваряне
 
 
Налични допълнителни модули

оранжева отметка

зелена отметка

зелена отметка

Отвори
Затваряне
 
 
* С Business лиценз можете да използвате своя акаунт на до 3 устройства (напр. компютри, сървъри или мобилни устройства).

Всички покупки са трансакции бизнес към бизнес. Посочените цени не включват данък върху продажбите.
Целият набор от функции, посочени тук, се отнася за версията за Windows. За точната функционалност на другите версии се обърнете към съответната тестова версия за Mac / Linux / iOS / Android / UniversalWindowsPlatform / BlackBerry.
Някакви въпроси?

Нашият квалифициран екип ще се радва да отговори на вашите въпроси за лицензирането и технически въпроси.


Моля, обадете ни между понеделник и петък от 8:00 AM дo 8:00 PM (EDT) или изпратете фиш по всяко време.

 1 800 638 0253 (безплатно)
 1 727 601 0837
 1 844 859 0642 (безплатно)
 1 833 876 9557 (Español) (безплатно)