Dosáhněte standardizací vzdálené práce vyšší míry uhlíkové neutrality

16 června, 2020
Vzdálená práce

Stále více společností se snaží dosáhnout postupně vyšší míry šetrnosti vůči životnímu prostředí. Pandemie koronaviru, jež způsobila zavedení karanténních opatření a požadavků na společenský odstup, prokázala, že globální emise lze velmi radikálně snížit. Co bylo kdysi velkou nadějí, je nyní realistickým cílem, který mohou všechny organizace začlenit do svých obchodních plánů.

Jedna malá změna může přinést obrovský rozdíl: implementace programů vzdálené práce.

Nacházíme se na křižovatce. Pokud bude každá společnost považovat udržitelnost za prioritu, budeme schopni planetě Zemi velmi významně pomoci.

Priorita pro udržitelnost

1. Minimalizujte požadavky na kancelářské prostory díky flexibilním pracovním místům

Vytvoření rotujících pracovních směn může přinést minimalizaci nároků na kancelářské prostory a s tím nižší provozní náklady, snazší vyhovění požadavkům na společenský odstup a navíc nižší náklady na dojíždění.

2. Snižte míru dojíždění pomocí pravidelného rozvrhu vzdálené práce

Dojíždění představuje v USA druhý největší zdroj emisí skleníkových plynů. Minimalizace dojíždění zaměstnanců dokáže dramaticky snížit emise, množství kancelářského odpadu i spotřebu energií.

3. Získejte komplexní řešení pro vzdálený přístup

Poskytněte svým zaměstnancům všechny nástroje a software, jak to potřebují k maximalizaci produktivity.

„Tato bezprecedentní globální pandemie skutečně změnila přístup firem k práci na dálku. Nejde pouze o produktivitu zaměstnanců a související hospodářské výhody. Jde také o nepopiratelné pozitivní dopady na životní prostředí.“

Oliver Steil, CEO, TeamViewer

Jaký přínos může pro společnosti mít, když svým pracovníkům umožní práci na dálku?

 • Sníží provozní náklady i náklady na energie. Velké kancelářské prostory představují velký závazek a rozumné místo, odkud začít snižovat náklady a energii na osvětlení, vytápění a klimatizaci.
 • Urychlete v roce 2020 a dalších letech růst své firmy důrazem na udržitelnost ve svých firemních hodnotách a sděleních. Zákazníci se dnes vyznačují vyšší citlivostí k tématům životního prostředí. Proto své morální postoje více promítají do preferencí vůči produktům a službám od společností vyznávajících podobnou filozofii.
 • Získejte možnost snadněji získávat a udržet si nové talenty z větší základny z celého světa. Správné technologie zajistí, že vaše sídlo bude pouhá adresa. Vše bude možné provádět odkudkoli.
 • Zvyšte produktivitu svých zaměstnanců. Pokud mají k dispozici vhodné nástroje, vykazují zaměstnanci pracující z domova vyšší produktivitu, vyšší míru zapojení a méně absencí.
 • Zajistěte si naprostou pružnost a škálovatelnost, ať už pracujete na velkém projektu, který vyžaduje spolupráci na dálku s dalšími experty, nebo potřebujete škálovat svou pracovní sílu směrem nahoru, či dolů.

Jaké má práce na dálku přínosy pro zaměstnance?

 • Méně stresu – zaměstnanci pracující z domova nemusí absolvovat nepříjemné dojíždění v dopravních zácpách nebo přeplněné hromadné dopravě.
 • Méně plastového odpadu – zaměstnanci pracující z domova mají tendenci spotřebovávat méně balených potravin a nápojů.
 • Minimalizace expozice vůči nebezpečím prostředí, např. znečištění či vzduchu nízké kvality, znamená lepší zdraví pro zaměstnance.
 • Zabezpečení lepší rovnováhy pracovního a soukromého života, více času na fyzické aktivity, přátele a rodinu.

Zůstaňte připojeni, zůstaňte v sociálním kontaktu – i když na dálku

Jednou z největších výzev je zajištění pozitivní morálky týmu, aby si zaměstnanci nepřipadali osamocení. Pro ten účel je potřeba nabídnout jim správné nástroje a pokyny.

 • Využívejte nástroje pro spolupráci a videokonference k podpoře společenských kontaktů vašich pracovníků.
 • Dodržujte pravidelné porady týmů.
 • Nezapomínejte na sociální aspekty práce – plánujte týmové přestávky nebo dokonce virtuální zábavné akce, které napomohou, aby si vaši lidé nepřipadali izolovaní.

Historie a minulé krize nás učí, že společnosti se musí umět rychle přizpůsobit novým okolnostem. Jen tak mohou zůstat úspěšné.
Zatímco vstupujeme do krajiny „nového normálního stavu“, zajišťuje pro vás TeamViewer vše, co potřebujete pro vzdálenou práci, podporu, spolupráci a správu počítačů, strojů, mobilních zařízení a všeho dalšího, co chcete připojit.

Vyžádejte si bezplatnou konzultaci

Naučte se, jak otevřít nové možnosti pro svou společnost pomocí 4 základních prvků digitalizace pracoviště. Vysvětlíme vám, jak vám TeamViewer může pomoci přizpůsobit se „novému normálnímu stavu“.

Related posts

Chcete víc? Exkluzivní nabídky a aktuality: náš newsletter!