Řešení poprodejních služeb

Poskytujte svým zákazníkům vzdálenou podporu, kterou si zaslouží

Řešení poprodejních služeb
Žena s notebookem ve strojovně

83 % zákazníků očekává okamžitou reakci na svůj servisní požadavek

Naplňujte očekávání zákazníků, budujte dlouhodobé vztahy a udržujte vysokou úroveň svých produktů poskytováním digitálně vylepšených poprodejních služeb. 

Kolekce obrázků: servis v terénu, údržba strojů, osobní údržba

Klíčové poprodejní výzvy

 • Nedostatek pracovníků. Při nedostatku kvalifikovaných pracovníků a vysokých nákladech na výcvik může být poskytování služeb vysoké úrovně náročné. 
 • Stále větší složitost. Využívání různých nástrojů v rámci poprodejního hodnotového řetězce může vést k neefektivnímu přidělování zdrojů a snížení produktivity. 
 • Nákladné odstávky. Hodina neplánované odstávky stojí společnosti v průměru 260 000 USD.
 • Požadavky na udržitelnost. Snižování emisí je nezbytné pro plnění cílů v oblasti udržitelnosti a k zajištění dlouhodobé existence vaší firmy. 
 • Vzdálenost. Vaše zákaznická základna se rozrůstá a zasahuje širší území. Reagovat okamžitě na potřeby každého zákazníka je pak obtížné.

Poskytujte vynikající služby pro zákazníky, aniž byste opustili svůj pracovní stůl

Znázornění poprodejní podpory pomocí TeamViewer Tensor, Frontline xInspect a Frontline xAssist


Tři způsoby, jak zákazníkům poskytovat služby na dálku

Ikona Krok 1

Navádějte pracovníky na pracovišti při řešení potíží pomocí vzdálené asistence využívající AR

Uvidíte to, co vidí člověk na pracovišti. Provádějte ho procesem řešení potíží pomocí videohovorů s podporou rozšířené reality (AR). 

Ikona Krok 2

Dejte pracovníkům na pracovišti naváděním využívajícím AR nové možnosti

Pomozte pracovníkům na pracovišti řešit běžné potíže. Vizualizujte pokyny pomocí AR tak, aby je uživatelé mohli dodržovat krok za krokem na svém mobilním nebo nositelném zařízení.

Ikona Krok 3

Připojujte se na dálku ke strojům a zařízením

Mějte možnost přístupu a ovládání zařízení pro účely řešení potíží, jako kdybyste byli přímo na místě, a to i tehdy, když na pracovišti není přítomen vůbec nikdo.

Najděte si řešení poprodejních služeb, které je pro vaši firmu ideální.

Příběhy úspěchů našich zákazníků: Cimbali Group

Poprodejní vzdálený přístup

Cimbali Group zkrátila díky TeamViewer dobu potřebnou k vyřešení problému o 20 %

 • 20 % zvýšení efektivity práce techniků
 • 15 % snížení cestovních nákladů na služby
 • Výrazné snížení nákladných prostojů strojů
Příběhy úspěchů našich zákazníků: Krones

Poprodejní rozšířená realita

Společnost Krones AG optimalizovala údržbu a komunikaci pomocí AR technologie prostřednictvím TeamViewer

 • Okamžitá a efektivní podpora zákazníků
 • Výrazné snížení prostojů v závodě
 • Zlepšení podílu prvních oprav

Oceňovaný software pro jednotlivce i firmy

Osvědčené přínosy poprodejního řešení TeamViewer

Snížení cestovních nákladů pro firmu Bühler

O 20 % méně servisních výjezdů do terénu ve firmě Toyota Germany

Okamžité získání znalostí ve společnosti Ford Motor Company

Řekněte nám o vaší firmě a my vám pomůžeme digitalizovat poprodejní služby.

… a mnoho dalšího