Aplikacje TeamViewer dla Zendesk

Integracja TeamViewer rozszerza możliwości produktu poprzez korzystanie z funkcji kolejki serwisowej i pozwala na łączenie się i pomoc klientom bezpośrednio z poziomu zgłoszenia lub czatu!

Powody, dla których warto aktywować TeamViewer dla obsługi Zendesk

Podręczniki użytkownika

Dowiedz się więcej na temat integracji z Zendesk z naszych podręczników:

Zalety

Zendesk to sieciowy system zarządzania zgłoszeniami, który oferuje przejrzyste rozwiązanie dla zarządzania zgłoszeniami i problemami natury technicznej. Dzięki bezpośredniej integracji TeamViewer z Zendesk można zarządzać i uruchamiać wszystkie zgłoszenia natury technicznej z jednego miejsca. Łatwe nawiązywanie połączeń z klientami z poziomu zgłoszenia Zendesk. Klienci nie muszą nic instalować, a do rozpoczęcia sesji wystarczy jedno kliknięcie.

Funkcje

  • Twórz i dołączaj do sesji obsługi bezpośrednio z poziomu Zendesk.
  • Umieszczaj linki do sesji w zgłoszeniu Zendesk.
  • Klienci łączą się za pomocą jednego prostego kliknięcia.
  • Zobacz otwarte sesje Zendesk z poziomu klienta TeamViewer oraz konsoli zarządzania TeamViewer.

Powody, dla których warto aktywować TeamViewer dla czatu Zendesk

Zalety

Czat Zendesk umożliwia połączenie się z klientem, który wymaga wsparcia. To szybki i efektywny sposób pomocy klientom — bez jakichkolwiek przestojów. Dzięki bezpośredniemu zintegrowaniu oprogramowania TeamViewer z czatem, możesz korzystać z wielu kanałów i przełączać się pomiędzy czatem, a sesją zdalną redukując czas oczekiwania i zwiększając poziom satysfakcji klienta korzystającego z takiego rozwiązania. Łatwe nawiązywanie połączeń z klientami z poziomu czatu Zendesk. Klienci nie muszą nic instalować, a do rozpoczęcia sesji wystarczy jedno kliknięcie.

Funkcje

  • Twórz i dołączaj do sesji obsługi bezpośrednio z poziomu Zendesk.
  • Umieszczaj linki do sesji w czacie Zendesk.
  • Klienci łączą się za pomocą jednego prostego kliknięcia.
  • Kontroluj zdalnie komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.
  • Przesyłaj pliki do lub odbieraj pliki z urządzenia.

Wyszukaj aplikację TeamViewer w sklepie Zendesk, aby obsługiwać czat

Po prostu pobierz i aktywuj aplikację (patrz katalog z aplikacjami Zendesk) a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi informacjami, aby dołączyć istniejącą lub nową licencję TeamViewer.

Chcesz więcej? Ekskluzywne oferty, najnowsze wiadomości: nasz newsletter!