Rozwiązania w zakresie obsługi posprzedażnej

Zapewnij klientom wsparcie, na jakie zasługują

Rozwiązania w zakresie obsługi posprzedażnej

83% klientów oczekuje natychmiastowej reakcji serwisu na zgłoszenie

Spełniaj oczekiwania klientów, buduj trwałe relacje oraz utrzymuj najwyższą jakość dostarczonych produktów dzięki świadczeniu obsługi posprzedażnej wspartej narzędziami cyfrowymi. 

Najważniejsze wyzwania obsługi posprzedażnej

 • Niedobór siły roboczej. Brak wykwalifikowanych kadr i wysokie koszty szkolenia serwisantów istotnie utrudniają świadczenie obsługi klienta na odpowiednio wysokim poziomie. 
 • Postępująca złożoność. Konieczność posługiwania się wieloma narzędziami w łańcuchu procesów obsługi posprzedażnej może prowadzić do nieefektywnego przydzielania specjalistów i spadku wydajności pracy. 
 • Kosztowne przestoje. Godzina nieplanowanego przestoju kosztuje firmy przeciętnie 260 000 USD.
 • Potrzeby zrównoważonego rozwoju. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń jest niezbędne do osiągnięcia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienia długofalowego sukcesu rynkowego. 
 • Odległość. Wraz z powiększaniem się bazy klientów rośnie ich rozproszenie geograficzne, więc coraz trudniej szybko reagować na każde zgłoszenie.

Zapewnij doskonałą obsługę klienta bez odchodzenia od biurka

Ilustracja przedstawiająca wsparcie posprzedażne za pomocą TeamViewer Tensor, Frontline xInspect i Frontline xAssist


Trzy metody świadczenia klientom zdalnego wsparcia

Kierowanie czynnościami lokalnych pracowników samodzielnie rozwiązujących problemy przy użyciu systemu pomocy zdalnej wykorzystującego rzeczywistość rozszerzoną

Patrzenie oczami osoby znajdującej się na miejscu. Podpowiadanie jej kolejnych czynności w procesie rozwiązywania problemów za pomocą połączeń wideo wspartych funkcjami rzeczywistości rozszerzonej (AR). 

Wspieranie lokalnych specjalistów interaktywnymi wskazówkami z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej

Umożliwienie lokalnym pracownikom samodzielnego rozwiązywania typowych problemów. Wizualizowanie instrukcji z pomocą mechanizmów rzeczywistości rozszerzonej, tak aby użytkownicy mogli je łatwo śledzić na swoich smartfonach lub smartwatchach.

Nawiązanie połączenia z maszynami i urządzeniami w celu zdalnego rozwiązywania problemów

Dostęp do połączonych urządzeń, a następnie sterowanie nimi i rozwiązywanie problemów tak, jakby serwisant był na miejscu, nawet jeśli fizycznie w obiekcie nie ma w ogóle nikogo.

Znajdź rozwiązanie w zakresie obsługi posprzedażnej najlepsze dla Twojej firmy.

Obsługa posprzedażna oparta na dostępie zdalnym

Cimbali Group skraca czas dochodzenia do rozwiązania o 20% dzięki TeamViewer

 • 20% wyższa wydajność techników
 • 15% niższe koszty dojazdu serwisu
 • Znaczne skrócenie kosztownych przestojów maszyn

Obsługa posprzedażna oparta na rzeczywistości rozszerzonej

Krones AG optymalizuje utrzymanie ruchu i komunikację za pomocą technologii AR TeamViewer

 • Natychmiastowe i skuteczne wsparcie klientów
 • Znaczne skrócenie przestojów instalacji
 • Poprawa wskaźnika liczby problemów rozwiązanych za pierwszym razem

Nagradzane oprogramowanie zarówno dla osób prywatnych, jak i firm

Sprawdzone korzyści z rozwiązania obsługi posprzedażnej TeamViewer

Niższe koszty podróży służbowych w firmie Bühler

20% mniej wyjazdów serwisu w teren w Toyota Germany

Natychmiastowe przechwytywanie wiedzy w Ford Motor Company

Opowiedz nam o swojej firmie, a my pomożemy scyfryzować Waszą obsługę posprzedażną.

… i wiele więcej